ERCP – kirurger guidar kirurger på distans

ERCP – endoskopisk retrograd kolangio-pancreatikografi - är en metod där man använder endoskopi för att hitta och i vissa fall ta bort gallsten och för att hitta cancer eller skrumplever. På Karolinska finns några av landets främsta interventionella endoskopister framförallt avseende ERCP.

Genom partnerskapsavtal skickas patienter från till exempel Gotland till Karolinska för att genomgå mer komplicerade ERCP:er och annan terapeutisk endoskopi. Många av dessa fall kan genomföras på det lokala sjukhuset om den lokala endoskopisten får expertstöd.

För att experten på Karolinska ska kunna guida den lokala endoskopisten på distans krävs att han/hon i realtid kan se uppställningen i operationssalen samt röntgenbild från C-båge och endoskopibild.

Förväntad nytta

Fördelarna är många, till exempel:

  • Ökad patientsäkerhet, minskad risk för komplikationer och reoperation samt mer jämlik vård när expertkirurger finns tillgängliga oavsett vart patienten befinner sig.
  • Ökad kontinuitet i vårdkontakten för patienten när behandling sker på det lokala sjukhuset.
  • Möjlighet till inkomst genom att sälja denna typ av expertvård på distans till andra länder.

Nu på flera sjukhus i landet

Ett förstudieprojekt genomfördes under år 2010-2011 och påvisade "Proof of Concept" för att bedriva kombinerad endoskopi- och röntgenundersökning på distans. Guidningen sker nu på flera sjukhus i landet.

Innovationsplatsen och ERCP-verksamheten på Karolinska Universitetssjukhuset driver den telemedicinska utvecklingen vidare. Samarbetspartners är gastrokirurgiska verksamheter på Södersjukhuset AB, Visby lasarett, Skaraborgs sjukhus i Skövde, Gävle sjukhus och Södertälje sjukhus. Utvecklingarbetet har också ingått i ett innovationspartnerskap med Boston Scientific för att utveckla nya vårdmodeller inom bland annat ERCP.  

  • Läs mer om innovationspartnerskapet med Boston Scientific här

Kontakt

Kristina Groth
Mobil: 070-085 66 64
E-post: Kristina Groth

Se en kortfilm om ERCP på distans

Nyfiken på hur du kan använda video i vården?

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska