Siish – snabbare implementering av innovation i vården

Nya smarta lösningar som förbättrar patienters hälsa och personalens arbetsmiljö bör snabbare komma till nytta. Därför samlas innovationskontor, holdingbolag och science parks från sju regioner i det nationella projektet Siish för att tillsammans arbeta mot målet att avsevärt förkorta tiden för implementering av innovationer i vården.

Siish står för snabbare implementering av innovation i svensk hälso- och sjukvård

I de regionala ekosystemen för innovation och forskning inom life science är universitetssjukhus, regionernas innovationsstödjande verksamheter, inkubatorer, innovationskontor och lärosäten viktiga komponenter. Oavsett om innovativa idéer har sitt ursprung i behov inom sjukvården, hos patienter, akademiska forskare eller entreprenörer, så är samspelet mellan dessa aktörer avgörande.

I flera delar av landet har långsiktiga satsningar genomförts för att stärka de regionala förutsättningarna för framgångsrikt innovationsarbete. Det har gett goda resultat, men det finns fortfarande utmaningar och stora skillnader mellan olika delar av landet.

Sju regioner har gått samman

Siish ska inte uppfinna hjulet på nytt utan kommer att identifiera goda arbetssätt och ta vara på tidigare erfarenheter. I en omfattande förstudie har landets sju regionala innovationsekosystem identifierat sex övergripande behovs- och utvecklingsområden: Ett engagerat ledarskap​, Effektiva och organiserade processer för samverkan​, Förankrade strategier och fungerande processer​, Möjlighetsskapande regeltolkningar​, Tillgång till rätt kunskap​ och En kultur som underlättar. Projektet kommer att fokusera på att skapa synliga förbättringar inom dessa områden.

Siish ska nå resultat genom att

  • Effektivisera utvecklingen av innovationer, från behov och tidiga idéer till införande.
  • Vidareutveckla framgångsrika sätt att sprida och implementera innovationer i hela landet.
  • Konkretisera, utveckla och sprida gemensamma best practice-metoder för att mäta effekten av innovation.

Fakta om Siish

Siish står för snabbare implementering av innovation i svensk hälso- och sjukvård. Projektet finansieras av Swelife och huvudsökande är Västra Götalandsregionen – Innovationsplattformen (VGR).

Projektparter

Region Västerbotten 
Umeå universitet Holding 

Region Örebro 
Örebro Innovationskontor 

Region Stockholm 
KI Innovations 

Region Uppsala 
Uppsala universitet 

Region Skåne 
Lunds universitet 

Region Östergötland 
East Sweden Medtech 

Västra Götalandsregionen 
Sahlgrenska Science Park 

Tidsramar

Förprojekt: februari-juni 2022.
Huvudprojekt: december 2022-december 2025

Nyheter om Siish - snabbare implementering i svensk hälso- och sjukvård

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska