Hur kan en robot minska den medicinska stressen hos barn med cancer?

Hur kan en AI-robot och annan ny teknik – som VR och gamification – minska den medicinska stressen hos barn som vårdas för cancer, deras föräldrar och andra närstående? Det undersöks nu i ett innovationsprojekt inom barncancervården på Karolinska Universitetssjukhuset.

Nålstick – en av de saker som stressar barnen mest

Barn med allvarliga sjukdomstillstånd genomgår otaliga medicinska procedurer under sin sjukdomstid. Ett exempel är nålsättning, som är en av de mest stressande procedurerna i sjukvården för barn, föräldrar och vårdpersonal. Forskning visar också att det påverkar hur barnen upplever sin sjukdomstid i stort.

Påverkar upplevelsen av sjukdomstiden

– Nålstick är bland det värsta barnen vet – trots att de lever med en allvarlig sjukdom och genomgår tuffa behandlingar med smärta och kräkningar. Vi vet att dessa medicinska procedurer är en av de saker som påverkar mest hur barnen upplever sjukdomen – det vi kallar medicinsk stress, säger projektledaren Lisa Karin Bergström, omvårdnadschef inom barncervården.

Det blir många nålstick under den tid då barnet vårdas för sin cancersjukdom. Om det går snett i början blir det svårt att genomföra de efterföljande behandlingarna, och ibland måste föräldrarna hålla fast sina barn. Det ökar stressen hos både barn och föräldrar. Behandlingarna måste ju genomföras, det går inte att välja bort sticken.

Förberedelser och bearbetning kan vara som trolleri, erfar vårdpersonalen

För att kunna minska stressen och oron är det viktigt att förbereda barn och föräldrar väl samt att ge dem möjlighet till bearbetning och avledning. Projektet ska undersöka om en AI-robot kan bidra till att uppnå detta, kompletterat med annan teknik som virtual reality och olika typer av spel. Tanken är att ge barnen en större känsla av kontroll över skeendet – kanske kan man få bestämma över delar av kontakten med roboten i samband med nålstick och andra medicinska procedurer?

Utvecklar spel utifrån barnens önskemål

Barnonkologen driver utvecklingen genom ett industrisamarbete med Microsoft, Sigma och ett antal spelutvecklingsstudenter vid den amerikanska skolan Porter-Gaud. Barn som vårdas på barncanceravdelningen har fått ge synpunkter på vilken typ av spel de vill ha, och det har sedan tagits med i utvecklingsarbetet.

Ökad livskvalitet – och snabbare procedurer

Den viktigaste effekten av att använda roboten och annat teknikstöd inför och under medicinska procedurer förväntas bli minskad oro hos både barn och föräldrar. Något som i sin tur kan ge patienterna bättre livskvalitet. Dessutom finns en tidsaspekt: Om sticket går smidigt tar det ca 10 minuter, men om det är förenat med oro och stress kan det istället handla om en timme eller mer.

Projektet ser att innovationsarbetet kan ge ökad patientnytta, förbättrad arbetsmiljö för personalen och ekonomiska värden för vårdorganisationen genom

  • minskad medicinsk stress
  • minskat behov av sedering i samband med procedurer
  • minskad risk för komplikationer i samband med procedurer, vilket leder till ökade kostnader
  • minskad tidsåtgång för vårdpersonal vid procedurer
  • minskat behov av stödfunktioner så som lekterapeuter och psykologer

AI-robot stöd för barn, föräldrar och vårdpersonal vid medicinska procedurer

Innovationsprojektet undersöker hur en AI-stödd robot och annan teknik – som VR (virtual reality) och gamification – kan användas för att minska den medicinska stressen hos barn som vårdas för cancer, deras föräldrar och andra närstående samt hos vårdpersonal.  

Projektet påbörjades 2018 och drivs av barncancervården vid Tema Kvinna Barn med stöd av Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset. 
Övriga parter i projektet: Microsoft och Sigma IT Consulting samt samarbete med Porter Gaud-skolan i South Carolina, USA.

Finansiellt stöd: Innovationsfonden och Barncancerfonden.

Projektledare: Lisa Karin Bergström (föräldraledig).

NYHETER Robotkompis – AI-robot och annan teknik för att minska medicinsk stress hos barn med cancer

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska