Innovationsarbete inom barncancervården

Betydelsen av en enkel app ska inte underskattas. BarncancerAppen blev starten på ett gemensamt arbete mellan patienter, föräldrar och personal för att förändra barncancervården. App-arbetet har också blivit en modell för fortsatt utveckling inom vården.

För några år sedan fick Barnonkologen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus allt fler patienter, samtidigt som det var svårt att rekrytera och behålla personal. Förtvivlade föräldrar talade ut i media. Då tog Innovationsplatsen initiativ till att göra en behovsanalys i verksamheten, tillsammans med personal och föräldrar till barn med cancer. Två stora behov identifierades ganska snabbt: Att enklare nå ut med säker och uppdaterad information samt att erbjuda akut vård mellan cancerbehandlingarna.

Digitalisering och tillgänglig information i fokus

Vid den här tidpunkten var personal och föräldrar hänvisade till att använda en pärm där informationen snabbt blev inaktuell.

Lösningen blev att utveckla BarncancerAppen, en enkel mobil-app med uppdaterad och relevant information. Drivande i projektet var Gunnar Cleve, Linn Pettersson, Annica Filander, Ulrika Persson från Barnonkologen samt Therese Sjöberg från Innovationsplatsen.

Det andra fokusområdet var att förändra det som föräldrarna upplevde som det värsta - att behöva ta sina barn till akuten. Akuten i sig var inte problemet men situation innebar att patienterna ofta fick träffa olika, och för dem, okända läkare. Något som gjorde att föräldrarna tvingades bli projektledare för sina barns sjukdom och skapade oro hos föräldrarna att de skulle missa att ge viktig information.

Därför skapades ett projekt ett projekt för en akut dagvård för barn med cancer.

I samband med flytten till den nya sjukhusbyggnaden i Solna inkluderades sedan den akuta dagvården för barn med cancer numera i den ordinarie dagvården.

Apputveckling gav energi

Skapandet av BarncancerAppen gav energi till både personal och föräldrar. I framtagningen av appen engagerades också barncancercentra över hela landet. Innovationsplatsens arbete blev samtidigt en ingång för patientorganisationer att kunna påverka och vara delaktiga i utvecklingen av vården.

BarncancerAppen laddas idag ned över hela landet och har fler nedladdningar än sin kanadensisk-amerikanska motsvarighet. Appen finns i dagsläget på ytterligare fyra språk utöver svenska.

Genom Barncancerappen lades också grunden till en app-plattform som andra verksamheter inom vården kan använda för att utveckla appar inom andra delar av landstinget.

I den fortsatta utvecklingen av barncancervården tittar nu vården på innovationer inom digitala tjänster som PEP (patientens egen provhantering) och digital behandlingsöversikt. Inom PEP har till exempel projektet "Förbättrad underhållsbehandling för barn med ALL (Akut lymfatisk leukemi)" nominerats till priset Guldpillret 2017.

Barnonkologen funderar också på att pröva hur en robot, som kan känna igen ansikten och läsa av känslor, skulle kunna vara till nytta inom barnsjukvården.

Mer om BarncancerAppen

Nyheter om BarncancerAppen

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska