Vård på distans även från anstalt

Idag kan Hepatit C botas ganska snabbt. Men det förutsätter kontinuitet i kontakten mellan patient och vårdgivare, något som kan vara svårt i praktiken. För att förbättra behandlingsresultaten kopplar sjukhuset upp sig med video mot kriminalvårdens anstalter.

Det viktigaste är att vi nu kan bota en stigmatiserande och farlig sjukdom hos personer som kanske inte skulle få vård alls annars.

Det säger Soo Aleman, leverläkare och projektledare för innovationssamarbetet. I ett första skede omfattas alla fängelser i Stockholmsområdet och intagna med den smittsamma leversjukdomen Hepatit C.

– Sjukdomen är vanlig på anstalter, var tredje person bär på infektionen. För att de ska få vård krävs biltransport till sjukhuset med 2-3 väktare och patienterna får gå i bojor till mottagningen. Sedan ska de transporteras tillbaka igen. 

Med videouppkoppling blir nu specialistläkare tillgängliga. Utan transport.

Kan numera botas ganska snabbt

Fram till år 2014 kunde Hepatit C inte alltid botas och behandlingen var lång (6-12 månader) med risk för skadliga biverkningar, ibland till och med livshotande. Men tack vare nya mediciner kan man numera bli frisk ganska snabbt, inom 8-12 veckor.

– Det gör det desto mer angeläget att nå de som drabbats. Det har också kommit annan ny teknik som gör det lättare att göra adekvata leverundersökningar, säger Soo Aleman.

Tidigare var leverbiopsi nödvändigt för att gradera leverskada, men nu används istället ultraljudsundersökningar. Projektet har köpt in portabel utrustning som sjuksköterskor tar med till anstalten. Undersökningen följs sedan upp av läkarbesök via video.

Vi vill erbjuda en jämlik vård. För alla våra patienter.

– Kostnaderna för behandlingen har dessutom sjunkit drastiskt. Det är engångskostnad för att bota – något vi ser sällan i sjukvården, så det är mycket kostnadseffektivt.

En viktigt steg i rehabiliteringen

Det finns ytterligare en bonus: Behandlingen kan utgöra ett viktigt steg i rehabiliteringen. Studier visar att det kan innebära en vändpunkt eftersom det är en så stigmatiserande sjukdom.

Man har känt sig pestsmittad – och varit orolig för att dö.

– Som leverläkare har jag träffat många personer med svåra leversjukdomar, men jag har aldrig sett människor gråta av lättnad som patienter som blir fria från Hepatit c. Man har känt sig pest­smittad och varit orolig för att dö i levercancer. Tandläkare vill inte ta emot en, och har man haft sjukdomen redan som barn ville kamrater inte leka med en.

Många är motiverade till behandling

Soo Aleman säger att det finns många föreställningar om målgruppen som inte alltid stämmer.

– När vi var på ett kvinnofängelse blev det nästan uppror för att alla inte kunde komma in till våra sjuksköterskor för undersökning. Man tror kanske att de här personerna inte bryr sig om sin hälsa, men många gör faktiskt det. De har bara inte haft lättillgänglig vård förut, säger Soo Aleman.

Hepatit C har ökat senaste åren

Omkring 45 000 har Hepatit C i Sverige och leverskador till följd av infektionen ökar, med risk för levercancer och leversvikt. Hepatit C är nu en av de vanligaste orsakerna till levertransplantation.

 

Bilden i topp på webbsidan visar Annika Olsson (sjuksköterska), Soo Aleman (läkare), Susanne Larsen (projektadministratör) och Karin Roos (sjuksköterska). 

Video-besök från kriminalvårdsanstalt

För att utveckla vården för patienter med Hepatit C har ett parallellt spår lagts till ordinarie verksamhet. Projektet har utformats gemensamt av läkare på Karolinska Universitetssjukhuset, patient­representanter och de läkemedelsbolag som har produkter för behandling av Hepatit C. Sjuksköterskorna har bland annat erbjudit nya snabbare kontaktvägar för patienter, elektroniska formulär för iPad för patienter och utarbetat rutiner för ökad användning av video för patientmöten.

Parter i projektet: Karolinska Universitetssjukhuset, Kriminalvården, Beroendecentrum Stockholm, patient- och brukarföreningar och Karolinska Institutet samt Abbvie, Bristol-Myers Squibb, MSD, Gilead och ICT.

Projektledare: Soo Aleman, leverläkare, Tema Inflammation och Infektion. (Projektet hör till Tema Cancer, Patioentområde Övre Buk).

Ansvarig på Innovationsplatsen: Fredrik Öhrn

Nyheter om innovation för patienter med Hepatit C

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska

Kalendarium

Innovationspartnerskap