Utbildning för att driva utveckling i en snabbt föränderlig värld

Europeiska universitetssjukhus har gått samman för att skapa en akademi som komplement till traditionell utbildning. Healthcare Transformation Academy, som satsningen kallas, ska utrusta personal med förmågor att driva vårdens transformation. Här ingår bland annat kurser i innovationsledning, värde i vården, ledarskap, digital transformation och precisionsmedicin.

Vårdens transformation måste drivas inifrån – och akademin ska bidra till att utrusta personalen med de förmågor som krävs.

Healthcare Transformation Academy ska öka förmågan att transformera vården genom att

  • "empower" anställda med transformativa förmågor för att bättre möta vårdens utmaningar och möjligheter i en snabbt förändrlig värld.
  • utrusta personalen med den kunskap som krävs för att driva förändringen inifrån.
  • stärka vårdpersonal med förmågor som innovationsledningm ledarskapsutveckling, värde i vården, digital transformation coh precisionsmedicin – i samklang med det egna arbetet.

 

Healthcare Transformation Academy

Healthcare Transformation Academy, HealthcareTA, är en europeisk utbildningsakademi som initierats av ett konsortium av universitetssjukhus och partners. Akademin ska utbilda hälso- och sjukvårdspersonal i transformativa förmågor som innovationsledning, ledarskapsutveckling, värde i vård, digital transformation och precisionsmedicin Utbildningarna skräddarsys utifrån behov.

Partners: Karolinska University Hospital, Karolinska Institutet, Vall d’Hebron Hospital, King´s Health Partners, Erasmus Medical Center, UZ Leuven, City of Rotterdam, Charité (Universitätsmedizin Berlin), Region Stockholm, Tartu University Hospital, German Trias I Pujol, Institut Català de la Salut, Research Institutes of Sweden (RISE), Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (EPE), TU Delft, Fundació ICTUS,U niversità Salute-Vita San Raffaele , Fundación de Investigación Biomédica del Hospital 12 de Octubre, Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) Medtronic, Philips, TicBioMed ochElectronics Nederland BV. Finansiellt stöd av EIT Health.

Ett initativ inom EUHA, European University Hospital Alliance.

För anmälan till kurser som erbjuds, se EIT Healths webb

För mer kontakt och information: Åse Lundh Gravenius