Avslutade projekt

Projekten "Handlingsplaner för regelverk, lagar och etik" och "Klinisk implementeringsmodell för cellterapi i offentlig sjukvård", avslutades i slutet av september 2014 och här presenteras delar av resultatet.

Samarbete med GE Healthcare

Under 2012-2014 arbetade Karolinska Universitetssjukhuset tillsammans med GE Healthcare  med de VINNOVA-finansierade projekten "Handlingsplaner för regelverk, lagar och etik" och "Klinisk implementeringsmodell för cellterapi i offentlig sjukvård". Projekten har varit en del av Cellterapiprogrammet.

Praktisk guide för kliniska studier inom cellterapi

De två projekten har haft ett nära samarbete och det mesta av kunskapen som genererats har sammanställts i en webbaserad guide för utveckling och kliniska studier inom cellterapi.