Implementeringsmodell för cellterapi i offentlig sjukvård

I delprojektet skapas en klinisk arbetsmodell som ger stöd och support till kliniker och personer som bedriver cellterapistudier. Arbetsmodellen syftar till att säkra efterföljsamhet gällande lagar, regelverk och förordningar samt kvalitetskrav.

Ett webbaserat processverktyg som beskriver vad, när och hur saker ska göras kommer att tas fram och göras tillgängligt för alla som är engagerade i cellterapistudier. Arbetspaketet innefattar även en hälsoekonomisk utvärdering där man för ett fåtal sjukdomstillstånd jämför gängse behandling med cellterapibehandling.