BarncancerAppen – tillgänglig info för barn och anhöriga

– Vi vill ge patienter och patienters föräldrar aktuell information på ett enkelt sätt – och därför har vi utvecklat BarncancerAppen tillsammans med familjerna, säger barnskötaren Gunnar Cleve på Barnonkologen.

När livet ställs på ända är det viktigt att lätt få rätt information

Rätt information är av största vikt för familjer med barn som vårdas för cancer. Utvecklingen från en traditionell informationspärm till en lättanvänd app, fyller därför ett efterfrågat behov vid Barnonkologen på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Nu finns BarncancerAppen även på somaliska, arabiska, spanska och engelska.
Nu finns Barncancerappen på ytterligare fyra språk.

Barncancer-Appen finns nu på ytterligare fyra språk, utöver svenska: Arabiska, spanska, somaliska och engelska. Översättningen har, liksom all annan utveckling av appen, bearbetats av föräldrar till barn med cancer tillsammans med Barnonkologens personal och med stöd av Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset. 

Vill du ladda ned appen?

Appen kan laddas ner via Appstore och Google Play.

 

BarncancerAppen utvecklas av patienter och personal

BarncancerAppen har utvecklats av Barnonkologens personal tillsammans med föräldrar till barn med cancer, med stöd av Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset och Barncancerfonden.

Workshop för att översätta BarncancerAppen till engelska.
Workshop för att översätta BarncancerAppen till arabiska
Workshop för att översätta BarncancerAppen till spanska
Föräldrar till barn med cancer och vårdpersonal håller workshop för att utveckla BarncancerAppen.

Nyheter om BarncancerAppen

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska

Nyheter – innovation för barn med cancer