3 sätt att jobba med innovation på Karolinska Universitetssjukhuset

På Karolinska satsar vi på innovation av flera skäl – och vi driver arbetet på flera sätt. I korta videofilmer berättar medarbetare och chefer varför de valt att arbeta med innovation och hur de gjort.

Innovationsarbete och innovationsmetodik kan användas på flera sätt för att främja utvecklingen hos verksamheter och medarbetare

På Karolinska arbetar vi brett med innovation och via en central avdelning ges stöd för att driva det arbetet systematisk enligt forskning och best practice.

I exemplen nedan berättar tre kliniskt verskamma chefer och medarbetare hur de arbetat med innovation 

  • för att lösa konkreta problem och göra vården mer tillgänglig.
  • för att öka arbetsglädjen och kunnna behålla och rekrytera personal. 
  • för att dra nytta av möjligheter med ny teknik genom innovationspartnerskap med industrin och globalt samarbete med universitet och andra vårdgivare.

Ville slippa ställa in operationer för barn

Jessica Widegren lyckades öppna fler vårdplatser och se till att färre operationer ställdes in på Barnortopedi och neurologi, där hon är omvårdnadschef. Hon fick stöd i en innovationsutbildning för Karolinskas medarbetare via Innovationsplatsen, sjukhusets avdelning för Innovationsstöd och näringslivssamarbete.

 

Innovationsarbetet gav ökad arbetsglädje

Sara Schulz säger att satsningen på innovationsarbete var en del i att leda akuten i Huddinge från personalbrist till full bemanning. Det känns meningsfullt att utveckla sin arbetsplats och kunna göra det bättre för patienterna. Akuten har fått stöd och utbildning via sjukhusets avdelning för Innovationsstöd och näringslivssamarbete.

 

Som kirurg vill han alltid bli ännu bättre

Erik Edström är neurokirurg och utvecklar ny teknik som han ser behov av – i ett av Karolinskas innovationspartnerskap med företag, där forskare och andra vårdgivare runt om i världen deltar. Den första ryggoperationen i världen har nu genomförts där kirurgen vägleds med stöd av augmented reality (AR). Samarbetet koordineras av sjukhusets avdelning för Innovationsstöd och näringslivssamarbete.

 

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska