Pågående projekt

Här presenterar vi information om projekt som bedrivs i samarbete med KCC. Klicka på respektive projekt för att läsa mer.

CD19 targeting 3rd generation CAR T cells for refractory B cell malignancy – a phase II trial

Kontakt: Magnus Essand

BOOSTB4; Boost Brittle Bones Before Birth

Kontakt: Cecilia Götherström

Bank av humana embryonala stamceller, som utgör startmaterial för framtida ATMPs baserade på embryonala stamceller

Kontakt: Fredrik Lanner

A double-blinded, randomised, parallel, placebo-controlled trial of Wharton´s jelly derived allogeneic mesenchymal stromal cells to preserve endogenous insulin production in adult patients diagnosed with type 1 diabetes 

Kontakt: Mathias Svahn

Öppen doseskaleringsstudie bestående av fas Ia/Ib för undersökning av säkerhet och farmakokinetik för RO7198457 som monoterapi och i kombination med atezolizumab hos patienter med lokalt avancerade eller metastaserande tumörer

Kontakt: Jeffrey Yachnin

CellProtect, ett individanpassat avancerat terapiläkemedel baserat på NK-celler

Kontakt: Karin Mellström