På gång inom ATMP

Här publiceras information om seminarier och möten som vi på KCC anordnar. På ATMP Sweden (www.atmpsweden.se) kan du hitta mer information om aktiviteter så som utbildningar, seminarier, nätverksträffar och annat inom fältet avancerade terapiläkemedel.

Kommande händelser:

  • ATMP Sweden 2020. Nationell och internationell konferens om avancerade terapier. KCC anordnar konferensen tillsammans med Centre for Advanced Medical Products (CAMP) och Swelife ATMP. Datum: 1-3 april 2020. Plats: Alfred Nobels Allé 1 (aulan på Södertörns Högskola) på campus Flemingsberg. Konferensen är kostnadsfri och hålls på engelska. Läs mer och registrera dig på https://atmpsweden.se/atmpconference/2020-stockholm/
  • Flemingsberg ATMP network symposium. I samband med den nationella konferensen ATMP Sweden 2020 anordnar vi ett symposium där lokala forskare berättar om sin forskning kring avancerade terapier. Datum och tid: 1 april 2020 från kl 13.30. Symposiet är på engelska. Läs mer och registrera dig på https://atmpsweden.se/atmpconference/2020-stockholm/

Tidigare händelser:

  • Flemingsberg ATMP network koordineras av Lilian Walther Jallow, Kristina Kannisto och Heather Main. Nätverket startade 2019 med bidrag från CIMED och anordnar träffar för aktiva inom avancerade terapiläkemedel på campus Flemingsberg med syftet att öka den kliniska forskningen. Kontakta oss om du vill veta mer eller läggas till på vår maillista.
  • Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs) in cancer care. Seminarium som anordnas av KCC och Centrum för Klinisk Cancerforskning (CKC). Datum: 29 november 2018, plats: Birke 1, Birkeaulan, F52, Huddinge sjukhus. Här kan du se program, presentation av KCC, presentation av CKC och presentation av Swelife ATMP och CAMP
  • Informationsdag KCC. Datum: 10 november 2017. Plats: Birkeaulan, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Här kan du se programmet.

 Klicka här för att komma till ATMP Sweden