På gång inom ATMP

Här publiceras information om seminarier och möten som vi på KCC anordnar. På ATMP Sweden (www.atmpsweden.se) kan du hitta mer information om aktiviteter så som utbildningar, seminarier, nätverksträffar och annat inom fältet avancerade terapiläkemedel.

Kommande händelser:

  • ATMP Sweden och ATMP world tour. Nationell och internationell konferens om avancerade terapier. KCC anordnar konferensen tillsammans med Centre for Advanced Medical Products (CAMP) och innovationsmiljön "Sverige ledande inom avancerade terapier 2030".  Läs mer på ATMP - Conferences (atmpsweden.se)

Tidigare händelser:

  • Flemingsberg ATMP network koordineras av Lilian Walther Jallow, Kristina Kannisto och Heather Main. Nätverket startade 2019 med bidrag från CIMED och anordnar träffar för aktiva inom avancerade terapiläkemedel på campus Flemingsberg med syftet att öka den kliniska forskningen. Kontakta oss om du vill veta mer eller läggas till på vår maillista.
  • Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs) in cancer care. Seminarium som anordnas av KCC och Centrum för Klinisk Cancerforskning (CKC). Datum: 29 november 2018, plats: Birke 1, Birkeaulan, F52, Huddinge sjukhus. Här kan du se program, presentation av KCC, presentation av CKC och presentation av Swelife ATMP och CAMP
  • Informationsdag KCC. Datum: 10 november 2017. Plats: Birkeaulan, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Här kan du se programmet.

 Klicka här för att komma till ATMP Sweden