På gång inom ATMP

Här publiceras information om seminarier och möten som vi på KCC anordnar. På ATMP Sweden (www.atmpsweden.se) kan du hitta mer information om aktiviteter så som utbildningar, seminarier, nätverksträffar och annat inom fältet avancerade terapiläkemedel.

Kommande händelser:

  • Flemingsberg network for cell and gene therapy. Nätverksmöten för dig som är aktiv inom avancerade terapiläkemedel på campus Flemingsberg, med syfte att öka den kliniska forskningen. Datum: 15 oktober och 3 december 2019. Mötena hålls på engelska. Kontakta Heather Main om du vill veta mer eller läggas till på vår maillista.

Tidigare händelser:

  • Flemingsberg network for cell and gene therapy. Nätverksmöte för dig som är aktiv inom avancerade terapiläkemedel på campus Flemingsberg. Datum: 3 juni 2019, plats: ANA Futura von Behring plan 9. Här kan du se inbjudan (på engelska). Mötet hålls på engelska.
  • Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs) in cancer care. Seminarium som anordnas av KCC och Centrum för Klinisk Cancerforskning (CKC). Datum: 29 november 2018, plats: Birke 1, Birkeaulan, F52, Huddinge sjukhus. Här kan du se program, presentation av KCC, presentation av CKC och presentation av Swelife ATMP och CAMP
  • Informationsdag KCC. Datum: 10 november 2017. Plats: Birkeaulan, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Här kan du se programmet.

 Klicka här för att komma till ATMP Sweden