På gång inom ATMP

Här publiceras information om tidigare och kommande händelser inom ATMP.

Kommande händelser:

  • Nationell konferens om ATMP. Datum: 4 april 2019, plats: Göteborg. Konferensen anordnas av SWElife-ATMP och CAMP. Här kan du hitta programmet och anmäla dig

Tidigare händelser:

  • Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs) in cancer care. Seminarium som anordnas av KCC och Centrum för Klinisk Cancerforskning (CKC). Datum: 29 november 2018, plats: Birke 1, Birkeaulan, F52, Huddinge sjukhus. Här kan du se program, presentation av KCC, presentation av CKC och presentation av Swelife ATMP och CAMP
  • TOPRA - The Organisation for Professionals in Regulatory Affairs - arrangerar sitt årliga symposium 2018 i Stockholm. Datum: 1 – 3 oktober, plats: Hotel Globe. Se flyer här.
  • Utbildningsdag inom validering av anläggning och process. Datum: 12 september, plats: Arlanda. Utbildningsdagen anordnas av Vävnadsrådets VOG cell och SWElife-ATMP. Mer information och anmälan finns här.
  • IHE Forum 2018: Bot och precision - hur hanterar vi nya typer av diagnostik och läkemedel? Datum: 6-7 september, plats: Grand Hotel, Lund. Mer information och resumé från mötet finns här.
  • Nationell konferens om ATMP. Datum: 15 mars 2018. Plats: Medicon Village, Lund. Konferensen anordnades av SWElife-ATMP och CAMP. Här kan du se programmet.
  • Informationsdag KCC. Datum: 10 november 2017. Plats: Birkeaulan, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Här kan du se programmet.