Att kliva in forskningsvärlden

Börjar du fundera på en forskarkarriär? Eller vill du arbeta med forskning på annat sätt? Här kan du läsa mer om var du kan börja och hur du kan bidra till sjukhusets forskning.

Administrativt och praktiskt stöd i kliniska studier

Forskningssjuksköterskor och forskningsundersköterskor har ovärderlig roll i kliniska studier. 

Forskningssjuksköterskan

Forskningssjuksköterskan är spindeln i nätet som har kontakt med såväl patienter som sponsorer och samarbetspartners. Rollen innebär även administrativt arbete för att säkerställa att allt arbete registreras korrekt och följer de lagar och regler som gäller för studien. 

Du som är intresserad av att börja arbeta som forskningssjuksköterska kan gå Grundkursen för forskningssjuksköterskor via Karolinska Trial Alliance.  

Forskningsundersköterskan

Rollen som forskningsundersköterska kan, precis som forskningssjuksköterska, se lite olika ut i olika studier. Du kan till exempel träffa patienter för provtagning, förbereda prover för vidare analys och stötta administrativt och i vissa fall ha ansvar för studiekoordinering.

Läs mer om forskningsundersköterskan Josephine och hennes roll

Påbörja din forskarkarriär

Karolinska Institutet erbjuder utbildningsprogram för många olika vårdprofessioner och vägar in i forskningvärlden kan se lite olika ut. Vissa väljer att forska vidare direkt efter examen, andra kanske har hunnit jobbat några år. Det kan också skilja sig mellan professioner.

Men oavsett tid i yrket behöver du minst 180 högskolepoäng för att påbörja din forskarutbildning eller antas som doktorand. Du behöver även skapa kontakt med en handledare som uppfyller KI:s krav och tillsammans med handledaren lösa finansieringen av forskningstiden. 

Du kan läsa mer om handledarkrav och olika sätt att finansiera doktorander på KI:s hemsida.

Det finns också en välutvecklad karriärstrappa för kliniska forskare - läs mer här.