Se Karolinska i Almedalen i efterhand

Nyhet

Framtidens högspecialiserade vård, intensivvård i hemmet, den geriatriska akutkompetensen, det senaste inom ALS-forskningen och precisionsmedicin och precisionsdiagnostik var några ämnen som avhandlades. Här kan du titta i efterhand.

Intensivvård i vardagsrummet - hur högspecialiserad kan hemma hos-vården bli?
De nya utmaningar som kommer kräver nya lösningar för vård utanför sjukhusets väggar, även för den akuta högspecialiserade vården. De tekniska lösningarna finns redan, men vilken organisation behövs när sjukhusvården flyttar hem till patienterna? Medverkande från Karolinska: Patrik Rossi, tf sjukhusdirektör Katarina Meijers, verksamhetschef omvårdnadsområde Solna Peter Håkansson, verksamhetsområdeschef Medicinsk teknik.

Hur kan akutsjukhuset bli en bättre plats för Maria, 85 år
Behovet av insatser för att höja kvaliteten för den specialiserade vården i den sköraste och äldsta befolkningen är stort. Karolinska Universitetssjukhuset har genomfört en rad åtgärder för att höja den geriatriska kompetensen och ge de sköraste patienterna den bästa vården på rätt nivå. Välkommen till ett seminarium som presenterar olika lösningar framåt, och diskuterar vilka hinder som står i vägen för att göra dem möjliga. Medverkande från Karolinska: Martin Annetorp, verksamhetschef, överläkare ME Åldrande Carina Metzner, temachef Inflammation och åldrande.

Ska forskning och utbildning vara i världsklass eller strykklass i framtidens sjukvård?
Välkommen till ett seminarium som ger exempel på vilken nytta klinisk forskning gör, och som diskuterar hur vi säkrar att det finns tillräckligt med utrymme för både sjukvård, forskning och utbildning på framtidens sjukhus. Medverkande från Karolinska: Caroline Ingre, överläkare, ALS-forskare Olof Akre, FoU-direktör.

Precisionsmedicin för alla – från diagnostik till behandling
Hur kan precisionsmedicin implementeras i sjukvårdens vardag? Vilka är de största utmaningarna? Vilka sjukdomar är det samhällsekonomiskt relevant att inte screena för? Med Karolinska Comprehensive Cancer Center (CCC), Precisionsmedicinskt centrum Karolinska (PMCK) samt Pernilla Grillner, verksamhetschef för högspecialiserad barnmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset.

Precisionsmedicin – kostnad eller investering?
Den nationella färdplanen för precisionsmedicin tar upp en del utmaningar. Hur långt har vi kommit och vad återstår för att införa precisionsmedicin i svensk hälso- och sjukvård? Med Karolinska Comprehensive Cancer Center (CCC), Precisionsmedicinskt centrum Karolinska (PMCK) och Karolinskas t f sjukhusdirektör Patrik Rossi i spetsen.