Strategiskt samarbete med Elekta och Karolinska Institutet

Nyhet

Karolinska Universitetssjukhuset inleder ännu ett strategiskt tre-partssamarbete, nu med Elekta och Karolinska Institutet (KI), med målsättningen att gemensamt kraftsamla inom strålterapiområdet och precisionsmedicin.

Annika Östman Wernerson, rektor KI, Gustaf Salford, VD Elekta, Patrik Rossi, tf sjukhusdirektör Karolinska Universitetssjukhuset

Den snabba teknikutvecklingen och de stora framsteg som sker inom den medicinska forskningen ökar kraven, inte minst på sjukvården där nya arbetssätt, diagnostiska metoder och behandlingar skall föras in för att komma patienter till nytta. Överenskommelsen mellan Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och Elekta visar på den ömsesidiga viljan att samarbeta och för att framtidssäkra svensk hälso- och sjukvård.

 - Detta är den andra överenskommelsen av sitt slag där vi med KI och globala bolag i Hagastaden gemensamt kan utveckla de olika perspektiven inom LifeScience och bör ses som starten på det officiella utforskandet av framtida strategiska partnerskap, säger Patrik Rossi tf sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset.

En nära samverkan mellan vård, akademi och industri är nödvändig för den fortsatta utvecklingen av diagnostik och behandling. Trepartsupplägget med Elekta och KI ger sjukhuset goda förutsättningar att tillsammans utforska möjligheterna inom strålterapi och precisionsmedicin. Möjligheterna som skall diskuteras vidare är till exempel gemensamma forsknings- och innovationsprojekt, utbildningsaktiviteter och erfarenhetsutbyten.

Läs även om samarbete med AstraZeneca