Vårdpersonal ska stärkas i sitt arbete mot sexuellt våld

Nyhet

UTBILDNING. Nu ska vårdpersonal i primärvården få mer kunskap om hur de tidigt kan identifiera och hjälpa patienter som kan ha ökad risk att utsätta andra för sexuellt våld. Bakom utbildningen står mottagningen ANOVA på Karolinska Universitetssjukhuset i samverkan med Karolinska Institutet.

‒ Primärvården har en unik möjlighet att tidigt fånga upp personer som är i riskzonen för att utöva sexuellt våld, säger Katarina Görts Öberg som är sektionschef på ANOVA vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Den nya utbildningen Oönskad sexualitet och prevention av sexuellt våld riktar sig därför till just personal inom primärvården och allmänpsykiatrin. Den ska hjälpa läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, psykologer och kuratorer i deras möten med patienter i riskzonen. Det kan till exempel vara personer som har en sexuell avvikelse eller som lider av tvångsmässig sexuell beteendestörning, ofta benämnt sexmissbruk. Att fånga upp och hjälpa dem tidigt har stor betydelse i det förebyggande arbetet.

En viktig del i mötet med patienten, och som tar stor plats i utbildningen, är att kartlägga om personen har några problem kopplat till sexualitet.

‒ Vi vet att det är relativt vanligt att de har det. Men patienten får sällan frågor om sin sexuella hälsa, säger Katarina Görts Öberg.

I utbildningen, som är online, får deltagaren se dramatiserade samtal mellan läkare eller psykologer och deras patienter. Deltagarna kan reflektera över patientmötet och koppla det till egna erfarenheter.  

Utbildningen lanseras den 7 december och har tagits fram av ANOVA med finansiellt stöd av regeringen. Samma dag kommer ANOVA att ha en digital konferens. Förutom ANOVA kommer bland andra Martin Andreasson, statssekreterare hos jämställdhetsminister Paulina Brandberg (L), och Björn Lindbergh från polisens Nationella operativa avdelningen att delta i konferensen. Kontakta Karolinska Universitetssjukhusets presstjänst för mer information.

ANOVA

  • Är en mottagning på Karolinska Universitetssjukhuset, medicinsk enhet Endokrinologi.
  • Behandlar och utreder problematik kopplat till sexualitet.
  • Driver bland annat stödlinjen PrevenTell, 020-66 77 88. Till den kan personer som oroar sig för sin sexualitet vända sig.