Region Jämtland Härjedalen skickar nu elektroniska remisser till Tema Cancer

Nyhet

INNOVATION. Tema Cancer var snabbt pigga på att få vara först ut att köra en pilot och valet föll på Jämtland Härjedalen som är en samarbetsregion till Karolinska. ”Det är en stor förändring som är smidigare och sparar tid”, säger Paulina, Medicinsk sekreterare på Tema Cancer.

Elektroniska remisser ger ett stort värde för patienten och hemregionen. Utifrån Standardiserade vårdförlopp (SVF) sparar det flera dagar jämfört med om det skickas med post. Så lösningen är både patientsäkrare, snabbare och enklare rent administrativt.

Paulina Esseen Olsen har varit med sedan startskottet av pilotarbetet och tagit fram rutinerna med att få till elektroniska remisser från Jämtland Härjedalen, och hon ser positivt på den här utvecklingen.

– Det är en stor förbättring. Det sparar tid och konsultremissen kommer direkt in i journalen. Det blir smidigare för oss att konsultremissen och betalningsförbindelsen kommer tillsammans.

– Vi har många väldigt sjuka patienter där det är bråttom och då faxas konsultremisser och betalningsförbindelser för att patienten ska få sin vård så fort som möjligt. Det är betydligt bättre att i stället kunna skicka elektroniskt, säger Paulina.

Det här är verkligen en förändring i rätt riktning. Mer patientsäkert och kortar ner tiderna från att konsultremisser skrivs tills de kan bedömas hos oss.

Hur satte du upp de nya rutinerna? Hur gick det till?

– Vi utgick från hur våra rutiner ser ut för inkommande remisser internt på Karolinska och hur våra rutiner för remisser och betalningsförbindelser som kommit per post/fax har sett ut hittills och försökt hitta ett bra sätt att hantera de nya elektroniska remisserna i flödet.

– På sikt hoppas jag att vi snart kommer få elektroniska remisser från fler regioner och att detta implementeras brett på Karolinska, avslutar Paulina.

Hur fungerar det?

  • Kirurgkliniken i Jämtland Härjedalen skickar remissen via sitt journalsystem Cosmic s.
  • Alla inkommande elektroniska remisser/betalningsförbindelser kommer till Tema Cancers gemensamma remissinkorg. Detta förenklar för den som remitterar till oss, en väg in för dem.
  • Sekreterare på Övre Buk skickar remissbekräftelse så att remittent vet att remissen kommit fram.
  • Vidarebefordrar dem sedan digitalt till rätt enhet inom Tema Cancer.
  • Den som hanterar inkommande remisser/betalningsförbindelser på den enheten hanterar konsultremissen enligt lokal rutin och registrerar eventuella betalningsförbindelser.
  • När patienten varit här skickas remissvar elektroniskt.