Vill minska rädsla för hypoglykemi hos personer med diabetes

Nyhet

Temadag på Karolinska i Huddinge hjälper diabetespatienter med rädsla för hypoglykemi, lågt blodsocker.

Elin Magnusson, specialistsjuksköterska i diabetes samt Sara Vikström-Greve, läkare.

Behandling med insulin är livsnödvändig för personer med diabetes typ 1 och även för vissa personer med andra typer av diabetes. En missbedömning av insulinbehovet kan leda till lågt blodsocker, så kallad hypoglykemi.

– Vi brukar säga att hypoglykemi är den begränsande faktorn för insulinbehandling, förklarar Elin Magnusson, specialistsjuksköterska i diabetes på diabetesmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Med lågt blodsocker menas en nivå på under 3.5 och det kan ske om man tar för mycket insulin jämfört med vad man behöver. Elin förtydligar att man i sin blodsockerbehandling vill ligga så lågt som möjligt för att minska framtida komplikationer. Samtidigt blir då marginalerna för att inte få lågt blodsocker mindre.

– Att få lågt blodsocker kan ge en ångestkänsla, man mår dåligt av det och det upplevs som obehagligt. Det kan även bli farligt, till och med livshotande, och det i sin tur kan skapa en rädsla, förklarar Sara Vikström-Greve, läkare på diabetesmottagningen.

Kan vara ångestladdat

I sitt dagliga arbete på diabetesmottagen på Karolinska i Huddinge möter Elin och Sara patienter med rädsla för att råka ut för hypoglykemi.

– Många av dem har varit med om hypoglykemi, och det gör att de inte längre vågar pressa ner sitt blodsocker – de ligger medvetet eller omedvetet högt, säger Elin.

–Vid hypoglykemi märks det så tydligt genom att man får obehagliga symptom. Man måste stanna upp med det man gör när man blir riktigt låg, ta sig an det innan man fortsätter med det man höll på med. Samtidigt känner man inte av högt blodsocker här och nu i stunden, men det ger komplikationer över tid och det är problemet, förklarar Sara.

Inspiration från Danmark

Sara jobbade tidigare vid ett sjukhus i Danmark och fick då ett anslag för att stötta patienter med rädsla för hypoglykemi.

– Jag gick bland annat kurser för att veta hur man tar upp svåra frågor och vi fick utbildning i hur man bemöter denna rädsla. Så när jag började här på Karolinska tyckte vi i arbetsgruppen att det vore spännande att göra något liknande här också, säger hon.

Därför utvecklade arbetsgruppen en kurs för personer med rädsla för hypoglykemi. Den första gick av stapeln i våras och i oktober var det dags igen. Sara och Elin håller i temadagen tillsammans med kuratorn Sigrid Berggren.

– Det finns även en psykologisk del i det hela. Är man rädd för att få hypoglykemi så kan man ”överäta” eller minska insulindosen istället, och där kommer Sigrid in, säger Sara.

Både teoripass och genomgång av hjälpmedel

Temadagen innebär att under en heldag möts 8–10 patienter i en luftig lokal på Karolinska i Huddinge. Deltagarna bjuds på flera teoridelar.

– En av delarna är en utbildning i låga värden, hur kroppen har ett varningssystem för det och hur man ska hantera det, säger Sara.

– Det finns även många tekniska hjälpmedel man kan ta hjälp av och dessa går vi igenom. Vissa har sensorer med larm som varnar. Det finns också insulinpumpar som hjälper till att reglera blodsockret automatiskt, vilket kan minska risken för hypoglykemi, säger Elin.

Hon framhåller att båda temadagarna har mottagits positivt av deltagarna.

– Det är många som har problem med sin diabetes och kämpar, men det kan vara ångestladdat att prata om något som man tycker är obehagligt. Men här får de dela sina farhågor med likasinnade. Dagen kan hjälpa till att avdramatisera hypoglykemi.

– Många var lite osäkra i början men så delar någon med sig, och i slutändan har de nästan kunnat skoja om det – det är jättekul och vi lär oss också jättemycket av alla deras historier, säger Sara.

Text: Josefine Franking