Inhyrningssfritt barnuppvak gav starkare team

Nyhet

För ett år sedan var majoriteten av sjuksköterskorna inhyrda på Barnuppvaket, BUVA. I dag är alla fast anställda. "Vi har gått från ett beroende av inhyrning till att vara en väldigt attraktiv arbetsplats", säger omvårdnadschefen Helene Vinell.

Frukost i BUVA:s kök för att tacka av de inhyrda sjuksköterskorna Från höger till vänster: Monica Karlsson, bemanningsassistent, Catarina Öhlander, sjuksköterska, Elaheh Saadat Agah undersköterska, Helene Vinell, omvårdnadschef och Martin Isaksson, inhyrd sjuksköterska.

För ett år sedan fanns fem fast anställda sjuksköterskor på barnuppvaket – BUVA. De övriga sjuksköterskorna, som stärkte upp och var en viktig del av avdelningens uppdrag, var inhyrda från externa bemanningsföretag och, i mindre omfattning, sjukhusets eget bemanningscentrum, BMC.

– De är alla fantastiska i sin kunskap och profession, men vi strävar efter långsiktighet och att bygga starka team, vilket är svårt när det inte är våra medarbetare. Under den här perioden gjorde våra undersköterskor tillsammans med våra sjuksköterskor ett stort jobb i att driva BUVA:s kultur och värderingar, som är grunden i vår verksamhet än idag, säger omvårdnadschefen Helene Vinell.

Överraportering mellan sjuksköterskor. På bilden ser vi Martin Isaksson, sjuksköterska, Ferogh Azimi, undersköterska, och Jasemin Colombo Kasarigilak, sjuksköterska.

Genom gediget arbete och en enträgen vilja att visa upp styrkorna på barnuppvaket som arbetsplats, har det sakta men säkert vänt. Sjuksköterskor från flera håll har aktivt sökt sig till BUVA.

– Många har velat komma och hospitera. Här får man jobba med barn i alla åldrar med alla tänkbara och ibland faktiskt otänkbara diagnoser. Ingen dag är den andra lik och man lär sig något nytt varje dag, säger Helene Vinell.

Flera av de tidigare inhyrda sjuksköterskorna har även de valt att ta anställning på BUVA. På så sätt finns en omfattande kompetens- och erfarenhetsbank att luta sig mot för helt nya medarbetare.

–  Vi är redo att ta hand om alla barn och vårdnadshavare som kommer till oss, säger Helene Vinell.

Det här är BUVA

1. BUVA, barnuppvaket, är lokaliserad i anslutning till barnoperationsavdelningen. Här vårdas majoriteten av alla opererade barn och ungdomar postoperativt.

2. BUVA ansvarar för all pediatrisk postoperativ vård 24/7 med undantag av barn som redan är inneliggande på andra intensivvårdsavdelningar.

3. BUVA:s verksamhet är en förutsättning för att Barnoperation ska kunna hålla sina operationssalar öppna.

4. BUVA är en del av Funktion Barn PMI – Perioperativ medicin och intensivvård på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

5. Barn PMI utgör en av få specialiserade verksamheter för anestesi-, operation och intensivvård för barn i Sverige och har som uppdrag att bedriva forskning, undervisning och sjukvård på hög internationell nivå.