"Vi hinner fyra sköldkörtel-operationer istället för tre"

Nyhet

Ett förändrat arbetssätt – och mindset – hos endokrinkirurgin har gjort att kön till tyreoidea-operation stadigt minskar och kan vara helt borta till årsskiftet.

Karolinska Universitetssjukhuset är ensamutförare av endokrinkirurgi i Region Stockholm. Verksamheten utför årligen omkring 1 500 endokrinoperationer och flertalet av dessa är tyreoidea-operationer (sköldkörteln).

Fredrik Karlsson, sektionschef endokrin-sarkomkirurgi på Karolinska Universitetssjukhuset

– I normala fall hinner jämförbara sjukhus som utför endokrinoperationer med två till tre standardoperationer per dag och sal. Men med noggrann planering och samarbete görs nu på Karolinska fyra standardoperationer per dag och sal, berättar Fredrik Karlsson, sektionschef endokrin-sarkomkirurgi på Karolinska Universitetssjukhuset. Han tillägger:

 – Det finns alltid ett visst mått av osäkerhet i operations- och anestesitider, men erfarenheten sedan start sent i våras är att mer än 90 procent av dessa salar går i mål med fyra patienter.

Hela teamet har samma målsättning

Att göra fyra fall på en sal motsvarar en 33-procentig produktivitetshöjning, då salstiderna är desamma. Rebecka Lindvall, operationssköterska och operationsplanerare, förklarar hur de har lyckats med detta:

– Kortfattat har vi lagt fokus på tidiga operationsstarter och ser till att kirurgen är på plats när patienten sövs, för att få ett effektivt flöde, säger hon och betonar att rätt mind-set hos alla medarbetare är avgörande.

– Hela salsteamet vet vad om ska göras under dagen och kan styra och anpassa därefter, säger Rebecka.

– Detta förändrade arbetssätt har gjort att kön till tyreoidea-operation stadigt minskar och om vi fortsätter i nuvarande takt kan den vara borta till årsskiftet. Vi blir i så fall sannolikt det enda sjukhuset i Sverige utan kö till denna typ av ingrepp, säger Fredrik.

Nyligen fick verksamheten även ett NHV-uppdrag (Nationell Högspecialiserad Vård) med inriktning på avancerade binjuretumörer och neuroendokrina tumörer.