Bh:n som lindrar smärtan efter en bröstcanceroperation

Nyhet

En ny forskningsstudie visar vilken typ av postoperativ bh som är mest effektiv för att lindra symtom efter en bröstcanceroperation. Forskaren Malin Backman har utgått från patienternas behov, med målet att minska symtom och öka livskvaliteten efter en bröstcanceroperation.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige. De flesta som diagnostiseras med bröstcancer opereras och på Karolinska genomförs ca 1000 bröstoperationer varje år. Ibland tas en del av bröstet bort, andra gånger måste hela bröstet opereras bort. På Karolinska utförs också rekonstruktionskirurgi där ett nytt bröst formas utifrån en annan muskel eller ett implantat. 

På Bröstcentrum vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna behandlas patienter med knöl i bröst, bröstcancer eller ärftlig bröstcancer. Här samlas personalen i team runt varje patient: läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Knutna till teamet finns också fysioterapeuter, dietister, kuratorer och arbetsterapeuter. 

Malin Backman är onkologisjuksköterska med 17 års erfarenhet av cancervård. Hon är också vårdforskare vid Karolinska Institutet och kombinerar kliniskt patientnära arbete med forskning. Idén till bh-studien uppkom från patienterna själva.

– Patienterna ställer ofta frågor kring bh efter bröstcanceroperation. Till exempel ”varför ska jag ha en bh när jag har opererat mitt bröst?”, ”vilken nytta har bh”, ”vilken typ av bh är bäst för att minska symtom?”, och så vidare. Vi sjuksköterskor och läkare kunde svara utifrån vår kliniska erfarenhet – men inte baserat på evidens av forskningsresultat. Det kändes inte tillräckligt, det är viktigt att ge våra patienter råd som är evidensbaserade, säger Malin Backman. 

Malin Backman började undersöka saken men fann ingen publicerad forskning inom området. Så hon och hennes kollegor skrev en forskningsplan, sökte etiktillstånd, fondmedel och blev beviljade ekonomiskt stöd för att påbörja en klinisk interventionsstudie. Inom kort ska forskningsresultaten publiceras. 

Studiens syfte var att undersöka vilken bh typ som var mest effektiv att lindra symtom efter en bröstcanceroperation. I studien jämfördes två olika postoperativa bh-modeller: en stabil bh med kompression och en mjuk bh. 

–  Våra resultat har fått en direkt klinisk betydelse och nytta för våra patienter och vi erbjuder nu våra patienter den stabila bh:n efter operation. En av patienterna som deltog i bh-studien skrev ”Vad bra att ni forskar i att förbättra livskvalité och inte nöjer er med bara ökad överlevnad”. Citatet beskriver så tydligt vårdforskningens utgångspunkt och målsättning – att utgå från patienters behov, att minska symtom och öka livskvaliteten vid sjukdom och ohälsa, avslutar Malin Backman.  


Text: Madelene Lundin

Den stabila bh:n visade sig vara mest effektiv för att minska smärta efter operationen och upplevdes som mer bekväm. Bh:n gav ett bra stöd och därmed ökad trygghet och rörelseförmåga efter operationen.
Mjuk bh. Denna var inte mest optimal enligt studien.

Bröstcentrum vid Karolinska i Solna

Denna forskningsstudie har genomförts i ett samarbete mellan läkare och sjuksköterskor vid Bröstcentrum, bland andra: Irma Fredriksson, kirurg, Hanna Fredholm, kirurg, Karolina Fridblom, specialistsjuksköterska, Mona Hassan-Nur, specialistsjuksköterska samt Malin Backman, specialistsjuksköterska och medicine doktor som huvudansvarig. 
Den medicinska enheten Bröst, Endokrina tumörer och Sarkom ingår i Karolinska Comprehensive Cancer Center, ett komplett centrum för personer som diagnostiseras och behandlas för cancer. Här får patienterna tillgång till undersökningar, behandlingar, vård och omsorg och deltagande i kliniska studier i nära samarbete med klinisk prövningsenhet och forskningssjuksköterskor. 

https://www.karolinska.se/for-patienter/alla-mottagningar-och-avdelningar-a-o/tema-cancer/brost-endokrina-tumorer-och-sarkom/brostcentrum-mottagning-solna/

Mer om bröstcancer hos 1177