Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet stärker samarbetet med Charité

Nyhet

Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet och universitetssjukhuset Charité i Berlin har undertecknat ett Memorandum of Understanding, MoU, med syftet att stärka samarbetet inom sjukvård, forskning och utbildning.

Joachim Spranger, dean Charité – Universitätsmedizin Berlin, Annika Östman Wernerson, rektor Karolinska Institutet, Heyo Kroemer, CEO Charité – Universitätsmedizin Berlin, Björn Zoëga, sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset.

Karolinska Universitetssjukhuset har redan ett nära samarbete med Charité, som är ett av Europas ledande sjukhus, inom ramen för EUHA, European University Hospitals Alliance. Med det MoU som undertecknades i Berlin den 17 oktober fördjupas detta samarbete ytterligare. Bland de områden där de båda universitetssjukhusen samarbetar finns omvårdnad, precisionsmedicin och organiseringen av framtidens sjukvård, exempelvis vård i hemmet.

– Karolinska Universitetssjukhuset och Charité har en lång tradition av samarbete. Nu fördjupar vi vårt samarbete även med Karolinska Institutet. För mig är det viktigt att samarbetet nu leder till verkliga framsteg, säger Heyo Kroemer, direktör för Charité – Universitätsmedizin Berlin.  

– Genom att vi har formaliserat vårt samarbete med Charité får vi en kontinuerlig interaktion med kollegor i Berlin. Viljan som uttrycks från Charité, Karolinska Universitetssjukhuset och KI om att samla vår expertis och resurser för det gemensamma målet om att förbättra människors hälsa, stärker alla parter, säger Annika Östman Wernerson, rektor för Karolinska Institutet.

– Samarbetet inom EUHA har gjort det möjligt att påverka hälso- och sjukvårdssystemet i hela Europa och på så sätt förbättra sjukvården för patienter och driva på den förändring som sjukvårdssektorn ska genomgå. Nu skapar vi förutsättningar för att fortsätta det arbetet i ökat tempo, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset.