Kortare väntan i operationssalen

Nyhet

På barnoperation pågår sedan i våras ett projekt för att förbättra flödet. Mediantiden för väntan på operatör är nu nere på 2 minuter. "När alla tillsammans är med och driver salen framåt kan fler barn opereras", säger Malin Wendt, kirurgiskt ledningsansvarig.

Som kirurgiskt ledningsansvarig och samordnare för alla flöden på barnoperation är öron-näsa-hals-läkaren Malin Wendt väl medveten om utmaningarna. Det är en dynamisk verksamhet där många olika specialiteter samsas på ett operationsgolv och den omfattar både akuta och elektiva patienter.

– Avgörande för teamet och flödet är att man kommunicerar väl och här har vi uppfattat att man tappat lite mellan kirurgen – operatören – och resten av teamet, säger Malin Wendt.

Sedan i våras ingår hon i arbetsgruppen ”Förbättrat flöde på barnoperation” som tittar på hur man kan förbättra flödet och stärka teamarbetet på sal.

– Nyckeln är att alla närvarar på morgonens uppstartsmöte och att operatören sedan spenderar så stor del av dagen som möjligt på operationssalen. Det har funnits ansatser till detta många gånger tidigare och egentligen återupplivar och förtydligar vi gamla rutiner, men med skillnaden att vi nu inskärper att det är obligatoriskt med en strukturerad genomgång på salen, och att vi kommer vara mycket envisa och uthålliga i arbetet kring detta, för barnens skull, säger Malin Wendt.

Arbetet har hittills resulterat i en tydlig trend mot kortare tid för ”väntan på operatör”, en mätterm som enligt Malin Wendt lite felaktigt indikerar att kirurgerna ensamt är ansvariga när det snarare är en indikator för hur samspelt hela teamet på salen är. Barnoperation har i dagsläget en mediantid för väntan på operatör på 2 min, att jämföra med 5 min på sjukhuset som helhet. Medelväntetiden på barnoperation är 3,9 minuter. Motsvarande siffra för hela sjukhuset är 6,7 minuter.

Hela teamet på plats

På barnoperation arbetar även operationssjuksköterskan Marie Andersson. Hon berättar att det på väggen i varje operationssal nu sitter en plansch, ”Avspark”, med tydliga hållpunkter för dagen.

– Tanken är att hela teamet – anestesiolog, operatörer, sjuksköterskor, undersköterskor – träffas på sal klockan 07.35. Vi börjar med att presentera oss och om man har någon specifik information kring dagens operationer delar man det med de andra. Det kan handla om utrustning, hur man ska positionera patienten, vem som ska ansvara för att ringa ner patienten under dagen med mera. På så sätt kommer viktig information fram direkt och vi slipper lägga extra tid på att ringa på medarbetare, säger Marie Andersson.

Slipper leta efter varandra

För att operatören ska kunna arbeta på med annat parallellt under dagen behövs en arbetsplats med diktafon på varje sal, där hen kan utföra så mycket av dagens datorarbete som möjligt. Observationer av andra verksamheter visar att man då kan vinna mycket tid.

Pontus Wedell, narkosläkare med erfarenhet från internationella arbetssätt, pekar bland annat på det anglosaxiska systemet, som bygger på att operatören arbetar i anslutning till patienten hela dagen.

– ”Operatör på sal” handlar om att försöka nyttja en väldigt dyrbar resurs på bästa sätt. Det gör man genom att ge operatören de bästa förutsättningarna för att tillbringa mer tid på operationssalen. Målet är att vi ska ha samtliga kategorier på plats en större del av tiden så att vi slipper leta efter varandra. Vi samlas kring patienten och bedriver vården tillsammans under dagen, säger Pontus Wedell och tillägger:

– Det kan röra sig om minuter man vinner kring varje operation. Men när man lägger ihop allt så har man plötsligt timmar.

Kan hjälpa fler barn

Nya arbetssätt tar tid och kräver envishet. Det är sällan en faktor som orsakar strul utan snarare en kedja av händelser och den insikten är jätteviktig för att inte köra i diket, understryker Malin Wendt. Problem uppstår oftast när teamet inte pratat ihop sig.

– Man behöver också ett tydligt syfte. Vi behöver alla gå in i det här med en förståelse för varför exempelvis morgonmötet är viktigt. Jo, inte för att någon bestämt det utan för att det är där vi teamar upp och får bra förutsättningar för att sedan jobba på bästa sätt, säger Malin Wendt och konstaterar:

– Vi ser att när det funkar gör det verkligen nytta, både genom att vi kan hjälpa fler barn och att vi får en bättre arbetsmiljö, säger Malin Wendt.

Text och foto: Nneka Magnusson Amu

Positiv trend på barnoperation

Barnoperation har i dagsläget en mediantid för väntan på operatör på 2 min, att jämföra med 5 min på sjukhuset som helhet.

Medelväntetiden på barnoperation är 3,9 minuter. Motsvarande siffra för hela sjukhuset är 6,7 minuter