Överläkaren ska utreda svensk pandemiberedskap

Nyhet

Regeringen har begärt en ny utredning om stärkt beredskap inför framtida pandemier. Nu har Karolinskas överläkare Jan Albert utsetts till särskild utredare.

Regeringen beslutade i juni om ett direktiv till en ny utredning som kan ta ett samlat grepp om frågorna kring hur framför allt smittskyddslagen behöver anpassas för situationer med omfattande spridning av smittsamma sjukdomar, men också lämna underlag till en nationell strategi för hantering av pandemier och vissa organisatoriska frågor rörande smittskyddsläkare och vårdhygien.

Jan Albert

– Jag är mycket glad att i dag kunna berätta att professor Jan Albert tackat ja till att leda denna mycket viktiga utredning. Vi ser att Jans bakgrund och erfarenhet kommer komma väl till pass för det vi nu önskar få utrett, säger socialminister Jakob Forssmed i ett pressmeddelande från regeringen.

Professor Jan Albert är överläkare i mikrobiologi vid Karolinska sjukhuset och verksam som professor inom mikrobiologi och smittskydd vid Karolinska Institutet. Han var under corona-pandemin ordförande i Karolinska Institutets Covid-19 expertgrupp.

– Efter noggrant övervägande accepterade jag uppdraget, för jag tycker att det är både spännande, utmanande och viktigt. Jag har sett under pandemin att de här frågorna behöver styras upp och genomlysas, sa Jan Albert vid en pressträff i anslutning till offentliggörandet.