Karolinska klättrar på Newsweeks ”World’s Best Specialized Hospitals” 2024

Nyhet

När Newsweek bedömer medicinska områden vid ett stort antal sjukhus världen över stiger Karolinska i sju av tio kategorier. Kardiologi är den verksamhet vid Karolinska som når högst ranking globalt (18) medan neurokirurgi når högst i Europa (5).

De sju medicinska områden där Karolinska klättrar i Newsweeks sammanställning är onkologi, kardiologi, barnsjukvård, hjärtkirurgi, gastroenterologi, ortopedi och neurokirurgi, se tabell nedan.

– Karolinskas uppgång i denna ranking är tydlig och ytterligare ett kvitto på att vårt sätt att utveckla sjukhuset är framgångsrikt. Få vårdgivare i världen kan erbjuda samma höga kvalitet till en så bred grupp av patienter. Vårdnära styrning och medarbetare som trots hög specialisering ser hela patienten är två av framgångsfaktorerna, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset.

Björn Zoëga, sjukhusdirektör.

Precis som i fjolårets ranking är Karolinska helt dominerande i Norden med hela åtta förstaplaceringar. Efter att barnsjukvården i år når en andraplacering i Norden är Karolinska som sämst nummer två i Norden. 

Totalt omfattar Newsweeks ranking tolv medicinska områden varav Karolinska finns med i tio. Mellan 125 och 300 sjukhus finns med i de tio kategorier där Karolinska bedöms. Rankingen bygger på en online-undersökning bland ett mycket stort antal läkare, andra sjukvårdsmedarbetare och chefer inom sjukvården samt ackrediteringar och graden av användning av patientupplevda utfall, PROM:s.

Ranking 2024

Karolinskas ranking 2024 inom respektive medicinska område, inom parentes fjolårets placering.

Område          Norden                 Europa             Globalt

Onkologi                1 (1)                   16 (21)              48 (56)

Kardiologi              1 (1)                    6 (8)                 18 (24)

Barnsjukvård         2 (3)                   31 (34)            108 (115)

Hjärtkirurgi           1 (1)                   12 (14)              37 (44)

Endokrinologi        1 (1)                    8 (7)                29 (27)

Gastroenterologi    2 (2)                  20 (30)              57 (62)

Ortopedi               1 (1)                    17 (21)              45 (57)

Neurologi             1 (1)                    7 (7)                27 (26)

Neurokirurgi         1 (1)                    5 (5)                19 (20)

Lungsjukvård        1 (1)                  26 (15)              90 (62)


Källa: https://www.newsweek.com/rankings/worlds-best-specialized-hospitals-2024