Besök från barnsjukvården i Uganda

Nyhet

Just nu besöker ugandiska läkare Karolinska Universitetssjukhuset som en del i ett samarbete mellan barnsjukvården i Uganda och Region Stockholm.

Det pågår sedan 2022 ett regionalt samarbete mellan barnsjukvården i Jinja City i Uganda och Region Stockholm genom Astrid Lindgrens Barnsjukhus tillsammans med de ideella organisationerna Pediatric Health Initiative och Busoga Health Forum. Samarbetet omfattar fyra projekt riktade mot barnakutsjukvård, neonatalsjukvård, vård av barn med neurologiska sjukdomar samt barnrätt.

För närvarande besöker de ugandiska kollegorna i barnakutgruppen och barnrättsgruppen Astrid Lindgrens Barnsjukhus på Karolinska i Huddinge och Solna.

Kollegorna från barnakutprojektet auskulterar på barnakuterna, barnakutvårdsavdelningar och återbesöksmottagningen och kommer även att genomgå en handledarutbildning i medicinsk simulering.

De har också deltagit i seminarier om patientsäkerhet och SwePEWS och har tillsammans med barnrättsgruppen deltagit i en workshop i implementering. Projektet syftar långsiktigt till att stärka omhändertagandet av akut sjuka barn i Jinja.

”I have learnt about the SwePEWS and the triage system which is different from that of our setting. I have also learnt how serious we should take and put into consideration the infection prevention control systems.”

“This partnership is really a very good way for our bilateral knowledge exchange. It is really going to help us know how best we can use our little resources and maximize them for better performance.”

Barnrättsgruppens mål är att öka delaktigheten för barn som vårdas på sjukhus i Jinja och att stärka barnrättsperspektivet hos vårdpersonalen. De ugandiska kollegorna planerar under sitt besök på ALB hur en kommande utbildning till barnrättsambassadörer kan utformas för att passa i en ugandisk kontext men auskulterar också i verksamheten, både på avdelningar, akuten och lekterapin.

Röster från de ugandiska deltagarna:

“I enjoy observing how the staff interact with children. The child centred health care is new to me, and I would like to see that happen in Uganda.”

“I like the zeal both groups have. We want both to see the change for the children we serve, and I believe we shall improve the quality of care for children in the Busoga region because of this partnership.”

Tidigare i september var ugandiska kollegor från barnneurologi på besök och i november kommer representanter för neonatalvården att besöka vårt sjukhus. Partnerskapet finansieras av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati.

Text: Charlotte Elf

För frågor om projektet går det bra att höra av sig till projektkoordinator Helena Hildenwall: helena.hildenwall@regionstockholm.se