”Vårdplatserna har hållits igång enligt plan”

Nyhet

Planering, samarbete och dagliga operativa möten bidrog till en stabil sommar i Solna och Huddinge. Bland årets nyheter var en extra transportambulans öronmärkt för Karolinska Universitetssjukhuset. – Tack vare den har vi kunnat lastbalansera mellan våra två sajter på ett enklare sätt, säger produktionsdirektören Caroline Hällsjö Sander.

Sommarmånaderna är en utmaning för alla sjukhus och Karolinska utgör inget undantag.

– Marginalerna är mindre under sommaren, eftersom vi behöver dra ner på vår kapacitet så att medarbetarna kan få semester. Då behöver man hjälpas åt på ett bra sätt och det har vi gjort, säger produktionsdirektören Caroline Hällsjö Sander.

Caroline Hällsjö Sander

Trots tidvis hög belastning, restriktiv inhyrning och utmaningar med bemanning har man lyckats bemanna vårdplatserna enligt plan: i genomsnitt 864 platser öppna på vardagar med en genomsnittlig beläggningsgrad på 101 procent*.

– På ett så stort sjukhus som Karolinska är det inte alltid lika mycket att göra på alla ställen samtidigt. Det behöver man få kontroll över. Blir det en ökad belastning på en viss enhet ska vi snabbt uppmärksamma det så att vi kan lastbalansera på ett bra sätt, säger Caroline Hällsjö Sander och tillägger:

– För vissa enheter, som till exempel operation, intensivvård och förlossning, krävs specifik kompetens och där måste man försöka finna lösningar internt.

Undvika ”bommar”

Stort fokus har lagts på att använda befintlig kapacitet på bästa sätt och undvika ”bommar”, till exempel strykningar av operationer, samt att få till optimala medelvårdtider.

– Det är viktigt att man hela tiden är aktiv; undersöker, utreder och behandlar patienterna, när de ligger här inne på en vårdplats. Alltså det som händer under själva vården här.

Caroline Hällsjö Sander lyfter fram de dagliga operativa vårdplatsmötena som en nyckelfaktor för att få kontroll över belastningen på olika vårdavdelningar och finna lösningar över temagränserna. Varje vardagsmorgon har sjukhusledningen träffats kort för att informera sig om läget och kunna agera stöd om behov har funnits.  

– God planering och en noggrann operativ styrning är A och O. Både för veckan och påföljande vecka. Här har vi lagt mycket kraft.

Måndagssjukan

Samtidigt nämner hon ”måndagsjukan” som en av de större utmaningarna att jobba vidare med.

– Tempot på sjukhuset sjunker under helgen. Informationsöverföringen kring justerade arbetssätt sker inte sömlöst och utredningar och utskrivningar stannar delvis upp för att man har lägre bemanning, säger Caroline Hällsjö Sander och fortsätter:

– Detta leder till att det påföljande måndag finns lite för många patienter på sjukhuset vilket ökar belastningen på medarbetarna. Detta tar sedan ett par dagar att få ordning på. Det skapar även längre väntetider på akutmottagningen. Vi har lärt oss hur vi behöver göra, men är inte riktigt där ännu.

För att få till ett bättre utflöde har man satt upp ett särskilt utskrivningsteam, främst bemannat av geriatriker och hälsoprofessionerna.

– Vår målsättning är ju att patienterna ska vårdas här så länge de behöver vår kompetens men inte längre. Då behöver någon annan ha platsen.

Extra transportambulans

Nytt för i år är en inhyrd transportambulans öronmärkt för Karolinska. Den har varit flitigt nyttjad.

– Eftersom Huddinge har en större akutmottagning kommer det in fler patienter där och då fylls vårdplatserna snabbare. Med hjälp av ambulansen har vi sluppit den flaskhals som tidigare uppstått vid transporterna mellan våra två sajter, säger Caroline Hällsjö Sander.

Ytterligare en lyckad sommaråtgärd är samarbetet med Södertälje sjukhus. Karolinska har opererat en del av deras subakuta patienter och i gengäld fått 8-10 vårdplatser där. Dessutom har ambulanser från Botkyrka styrts till Karolinska.

– Det har krävt en del logistik och administration, men fungerat väldigt bra.

Sist men inte minst vill Caroline Hällsjö Sander rikta ett stort tack till alla medarbetare.

– Tack vare deras kompetens, ihärdighet och positiva inställning har vi kunnat ge våra patienter den allra bästa sjukvården i sommar.

Text: Nneka Magnusson Amu

Fotnot: *101 % avser vårdplatser inklusive extra tillskapade vårdplatser utifrån behov.

Sommaren 2023 i siffror (veckorna 26–31)

  • Vårdplatser: I genomsnitt 864 vårdplatser öppna på vardagar, med en genomsnittlig beläggningsgrad på 101 %
  • Vårdtillfällen i slutenvård: 8 046
  • Vårdkontakter i öppenvård:  117 229
  • Ingrepp: 4 493

Så mycket körde extraambulansen

Karolinska inhyrda extraambulans hade totalt 165 uppdrag på fem veckor.

Vecka 26: 14 transporter
Vecka 27: 16 transporter
Vecka 28: 27 transporter
Vecka 29: 18 transporter
Vecka 30: 34 transporter