Inga fler flaskhalsar för Sterilteknik och logstik

Nyhet

Sterilteknik och logistisk på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge har lagt ner krut på att förbättra sitt arbetsflöde. – I dag har vi få akuta ärenden och flaskhalsarna har försvunnit, säger Tore Evang, verksamhetschef på enheten.

Med uppdraget att förse opererande verksamheter med steril utrustning utgör Sterilteknik och logistik i Solna och i Huddinge en central del i sjukhusets arbete med att kunna utföra den vård som patienter behöver samt arbeta bort de vårdköer som uppstått under pandemin.

Under att antal år drogs enheten med stora utmaningar i form av bland annat höga leveranskostnader, vacklande kvalitet och bemanningsproblem. Att kliva in i rollen som ny verksamhetschef för tre år sedan var därför ingen liten uppgift för Tore Evang, trots att han arbetat med logistik i tjugofem år.

– Sterilteknik är framför allt en servicefunktion för operationssalarna och handlar främst om produktion. Därför har det varit väldigt viktigt att förändra arbetssättet och flödet till det bättre för både medarbetare och patienter, säger Tore Evang.

Samtidigt betonar han vikten av att börja i rätt ände:
– Vår approach har hela tiden varit att höja kvaliteten; att producera det kunderna behöver samt att jobba med bra relationer till dem och leverantörerna. Genom det skulle vi även kunna bli billigare. Och det är precis vad som har hänt.

Stor flaskhals har försvunnit

Andra förändringar är ett ökat fokus på verksamhetens egna behov och förutsättningar liksom ett mer långsiktigt tänk i beslutsprocesser. Det har gett ett mer kontinuerligt flöde och en jämnare belastning, menar Tore Evang, och beskriver en arbetsplats som numera präglas av stabilitet och få akuta ärenden. När man kan jobba i lugn och ro uppstår ett flow och man kan vara mer effektiv.

Tore Evang, verksamhetschef på Sterilteknik & Logistik.

– Vi har bland annat byggt bort en stor flaskhals i Huddinge, där vi tidigare hade stora köer vid disken. I stället arbetar vi nu utifrån två parallella linjer och kan kapa ledtiderna rejält, säger Tore och fortsätter:

– Ytterligare ett steg i rätt riktning har varit att producera det vi har behov av till morgondagen först. Så var det inte när jag började här. Då producerade vi det som stod först i kö, men det var fel. Nu är klockan snart tolv och vi är redan klara med nästa dags produktion. Detta skapar ett jämnare flöde och ger i slutändan även bättre kvalitet, säger Tore Ervang.

Flera vinster för medarbetarna

– Tidigare hade vi ett väldigt spring och massor av telefonsamtal. Det är inte kul när kunderna kommer ner och river och sliter i oss mitt i arbetet. Så har vi det inte längre, säger Tore Ervang och tillägger:

– Samtidigt har resan bara börjat. Vi har många tankar och idéer på gång och målet är att verksamheten ska bli bättre och bättre. Utbilda, fortbilda – det är superviktigt att medarbetarna hela tiden känner att de får utmaningar. Samt att branschen utvecklas snabbt. Men inget vore möjligt utan ett starkt team och ett bra ledarskap.

Beskriv ditt team med tre ord!
– Samkörda, fokuserade och engagerade!

Glada medarbetare vittnar om positiv förändring
En av dem som varit med på förändringsresan är Susanne Englund, som arbetat sjutton år på sjukhuset, varav fem år på Sterilteknik och logistik.

Serap Corba, IT-expert, steriltekniker och Susanne Englund, avvikelsekoordinator.

– Allt har blivit mycket, mycket bättre, med kortare beslutsvägar och färre avvikelser. Vi hade ingen hjälp förut och ingen struktur. Att satsa på egen personal på avdelningen i stället för inhyrd bemanning har gjort stor skillnad, säger hon.

Karam Shaker har arbetat som gruppchef på Sterilteknik och logistik i tre år med ansvar för personal, processer och arbetsmiljö. Han är mycket stolt över medarbetarnas insatser och prisnomineringen.

– Det känns otroligt roligt! Att utveckla gruppen och skapa en teamkänsla är väldigt viktigt för mig. Det ger mig drivkraften att fortsätta leda och utveckla verksamheten framåt för att ta nästa steg, säger han.

Fotnot: Artikeln publicerades för första gången i augusti 2022.