Pågående smittspårning på Astrid Lindgrens barnsjukhus

Nyhet

Smittspårningsaktiviteter pågår på sjukhuset efter att ett fall av mässling konstaterats på Astrid Lindgrens barnsjukhus på Karolinska Universitetssjukhuset.

Mässlingspatienten, som varit på barnakuten i Solna, har smittats utomlands men insjuknat i Sverige. Detta fall har alltså ingen koppling till tidigare fall av mässlingen i regionen.

Smittspårningen görs i samråd och samarbete med Smittskydd Stockholm. Sjukhuset utför smittspårning inom de enheter där smitta kan ha förekommit. Alla patienter, både barn och vuxna samt anhöriga och personal som kan ha exponerats för smitta, kontaktas och följs upp avseende immunitet och eventuella riskfaktorer.

Mässling är smittsamt och en mycket stor andel av vår befolkning har gott vaccinationsskydd. I de fall det är aktuellt erbjuds profylaxbehandling med antingen vaccination eller behandling med immunglobulin i enlighet med riktlinjer.

Mässling är en luftburen smitta. Inkubationstid är 1-3 veckor, vanligen 10-11 dagar. Man är smittsam från 4 dagar före man får utslag till och med ca 4 dagar efter att utslag blivit synliga.

Information går också ut till vårdgivare om aktuell smitta.