1 436 bebisar föddes på Karolinska i sommar

Nyhet

Denna sommar föddes 1 436 bebisar på Karolinska Universitetssjukhuset och flera faktorer gjorde detta till en bättre sommar på förlossningsavdelningarna än föregående år.

Sommaren 2023 föddes i genomsnitt 64 bebisar per vecka på Karolinska i Huddinge, och lika många var genomsnittet på Karolinska i Solna.

– Sommaren har varit under kontroll, och det vi hör från medarbetare och OVC-gruppen och sektionschefer (läkarchefer) är att det har varit bästa sommaren på länge, både på Huddinge och Solna, berättar Mia Ahlberg, leg barnmorska och tf. verksamhetschef Omvårdnad graviditet och förlossning på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Mia Ahlberg

Mia har jobbat till och från under hela sommarperioden, och hon delar medarbetarnas upplevelse. Samtidigt betonar hon att all personal har ställt upp och tagit extrapass, jobbat dubbelpass och verkligen ansträngt sig för att kollegorna ska kunna ha semester.

– Väl på jobbet har de flesta upplevt arbetsbelastningen som okej generellt, även om det på några arbetspass varit ett väldigt hårt tryck. Det kommer man aldrig undan i förlossningsvården – det går ju inte att planera exakt när bebisar ska födas, säger Mia och tillägger:

– Men i år har det varit betydligt färre sådana pass än föregående somrar och vi har kunnat erbjuda patienterna bra vård.

Flera skäl bakom en bättre sommar

Enligt Mia ligger flera orsaker bakom att denna sommar har varit bättre än tidigare år. Dels har det varit färre graviditeter i hela Sverige och det minskar belastningen på förlossningsvården. Dels har S:t Görans sjukhus öppnat en förlossningsavdelning, vilket avlastar de andra sjukhusen i regionen.

– Vi har också haft ett jättebra och intensivt samarbete mellan sjukhusen i regionen. Det har pågått under flera år, men börjar ge frukt nu och vi är mer vana vid att hjälpas åt under sommaren.

Mia framhåller att samarbetet har varit viktigt för Karolinska.

– Vi hade ett mycket ansträngt läge i våras, speciellt i Huddinge, då många barnmorskor sa upp sig. Några har sedan dess kommit tillbaka men vi har inte lyckats rekrytera ersättare för alla, säger Mia.

Tagit emot fler födande än planen

Inför sommaren såg det därför inte ut som att Karolinska skulle klara sitt förlossningsuppdrag under sommaren, men det gick bättre än väntat.

– Vi räknade med att nå 50 procent från början men nu ser vi att betydligt fler som velat föda i Solna eller Huddinge har fått göra det – och det ska personalen ha otroligt mycket beröm för!

Mia betonar vikten av att födande får föda på det sjukhus som de har valt, och hon hyllar personalen som gjort detta möjligt i sommar.

– Personalen är proffs! Man jobbar väldigt hårt för att kunna ta emot de som ringer. För oss som verksamhetschefer är det ett kvitto på hur duktiga alla våra medarbetare är.

Hon tillägger:

– Jag vill även skicka en eloge till de som jobbar med att planera schemat, både på Huddinge och Solna, de har lagt ner ett väldigt stort arbete på att skapa jämn bemanning hela sommaren – och de har gått tack vare att vår personal; barnmorskor, läkare och undersköterskor är otroligt flexibla och beredd att flytta pass utifrån behov.

Stöd av de andra sjukhusen

Karolinska har fått stort stöd från de andra sjukhusen i regionen som har klivit in och avlastat. Ett stöd som betydde mycket för medarbetarna på förlossningen, framhåller Mia.

– Det är väldigt jobbigt om det ringer in kvinnor som är i förlossningsarbete och vi inte har tillräckligt med personal på vår enhet för att ta emot dem och det samtidigt är svårt att hitta plats på annat sjukhus. Det har upplevts tidigare somrar, men i år fanns det oftare kapacitet när vi behövde hjälp av de andra sjukhusen.

Mia berättar att man även fått dispens för att ha bemanningsbarnmorskor som har täckt en del luckor efter de som sagt upp sig. Det har även tagits in barnmorskor som jobbar på timme, exempelvis pensionerade barnmorskor.

Ny konstellation på chefsnivå

Fakhri Hashemi, Ofra Wersäll, Alireza Malakuti

Sent i våras tillträdde tre nya tillförordnade verksamhetschefer (VC) på Graviditet och förlossning. Mia Ahlberg som tf VC omvårdnad Huddinge, Fakhri Hashemi som tf VC Omvårdnad Solna och Ofra Wersäll som tf VC Medicin Solna och Huddinge.

– Det är speciellt att leda när det är osäkert och finns en oro. Då är närvarande chefer mycket viktigt på alla nivåer, förklarar Mia.  För att samarbetet på arbetsplatsen ska fungera så krävs enligt henne god kommunikation, men också att man känner sig trygg med sina kollegor och har tillit till organisationen.

– Vi som har fått förtroendet att vara verksamhetschefer nu har en gemensam bild av vad ledarskap är, vad vi behöver göra och vi vill samma sak: ha en personalgrupp som mår bra och klarar av att ge god vård åt våra patienter. Vi är väldigt måna om att vara transparenta och ärliga mot våra medarbetare. Vi har också mycket skickliga och engagerade omvårdnadschefer och sektionschefer som vi verkligen tycker om att arbeta med och känner oss trygga med. Det är helt avgörande för att arbetet ska fungera.

En annan viktig faktor i denna sommar har fungerat bra är enligt Mia att man har haft ett bra samarbete med fackförbunden och skyddsombuden. Fackförbunden har förmedlat att medarbetarna har känt sig trygga av att det varit chefer närvarande hela sommaren.

– En viktig person i detta är vår temachef Alireza. Han syns inte så mycket utåt, men håller ihop det här och initierar de viktiga samarbetena, avslutar Mia.

Text & foto: Josefine Franking

*Fotnot: 1436 bebisar avser perioden 1 juni t.o.m. tredje veckan i augusti 2023.

Så många barn har fötts på Karolinska i sommar

Juni:  537 st

Juli:   554 st

Första tre veckorna i augusti: 345 st