Varsel läggs på Karolinska Universitetssjukhuset för personal med administrativa arbetsuppgifter

Nyhet

Karolinska Universitetssjukhuset varslar 450 medarbetare och chefer inom administration och stödjande verksamhet om uppsägning. Varslet motsvarar 2,8 procent av det totala antalet anställda vid sjukhuset.

Efter årets första fyra månader redovisade Karolinska ett underskott på 400 miljoner kronor. Förklaringen är framför allt den höga inflationen, som driver upp sjukhusets pensionskostnader. Karolinska har under de tre senaste åren redovisat överskott. 2022 var överskottet 18 miljoner kronor. 

- När vi ser att ekonomin försämras måste vi agera snabbt och med precision. Att lägga ett varsel är inte ett enkelt beslut då det påverkar många medarbetare och deras familjer. Genom att varslet inte omfattar vårdprofessioner så värnar vi vården och även utbildning och forskning. Därigenom kan vi också upprätthålla tillgänglighet och kvalitet för våra patienter, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset.  

Karolinska Universitetssjukhuset har 15 800 anställda, varav 3 700 med administration eller stödjande arbetsuppgifter. Sjukhuset arbetar på en mängd sätt för att minska och förenkla administrationen, bland annat är ett nytt schemaläggningssystem under införande, liksom förenklad journalföring och digitaliserad kassa. Ytterligare initiativ för en effektivare administration kommer att presenteras. 

- Det är viktigt att den administrativa bördan inte ökar för våra medarbetare i vården. Därför kommer vi samtidigt med varslet att öka takten på arbetet med att förenkla och förbättra vår administration. Vi måste också fortsätta att ta bort alla arbetsmoment som inte skapar värde för våra patienter, säger Björn Zoëga.  

Hur stora ekonomiska besparingar varslet kommer att leda till är i nuläget inte möjligt att avgöra. 

Karolinska har sedan i maj ett anställningsstopp för administrativ personal. Detta kvarstår. 

 

Fakta/Varsel 

Ett varsel läggs som en start på en process där man i nästa steg identifierar roller som kan bli övertaliga längre fram. Processen pågår under några månader och innehåller bland annat konsekvensbedömning och facklig samverkan innan det går att säga hur många och exakt vilka medarbetare som eventuellt blir övertaliga. Nu vidtar en process med att gå igenom stödjande och administrativ verksamhet, både centralt och lokalt och se hur sjukhuset på ett klokt sätt kan minska stödjande och administrativa uppgifter samt antalet medarbetare.