Prestigefullt plastikevent har gått av stapeln i Stockholm

Nyhet

Den 33:e upplagan av European Association of Plastic Surgeons (EURAPS) möte hölls 25–27 maj på Karolinska Institutet och fokuserade på rekonstruktiv plastikkirurgi och dess kliniska tillämpningar.

Detta är ett möte för att dela vetenskaplig och klinisk kunskap inom området plastikkirurgi, särskilt inriktat på rekonstruktiv plastikkirurgi.

– Det här mötet har en hög akademisk nivå, det är en väldigt attraktiv organisation att vara en del av så vi är hedrade att vara värdar. Man får inte bara träffa många enastående plastikkirurger och diskutera med dem utan man kan även hitta samarbeten med kollegor och samtidigt inspirera yngre kollegor. Allt med en familjär känsla, sa Åsa Edsander-Nord, läkare, specialist i rekonstruktiv plastikkirurgi på Karolinska Universitetssjukhuset och värd för EURAPS-mötet som, tillsammans med Martin Halle, läkare och specialist i rekonstruktiv plastikkirurgi på Karolinska Universitetssjukhuset, var värd för ERC-mötet.

Två huvudteman för dessa tre dagar var fettregenerativ medicin och allotransplantation av sammansatt vävnad. Inom plastikkirurgin strävar man alltid efter att utveckla nya tekniker för att rekonstruera vävnadsdefekter och därmed göra det möjligt för andra specialiteter att behandla stora komplexa tumörer eller trauma.

– Att ta vävnad från en del av kroppen och flytta den till den del vi vill rekonstruera utan att göra skada är ett av våra mål. Vi förfinar rekonstruktionerna för att minimera tagställesmorbiditet. Vi försöker alltid göra något smartare, bättre och mindre skadligt för patienten, förklarar Edsander-Nord, och Halle tillägger:

– Karolinska Universitetssjukhuset provar nu en robot som kan suturera kärl mindre än 1 millimeter.

Läs en längre artikel på engelska om eventet här:

https://www.karolinskahospital.com/news/the-biggest-reconstructive-surgery-meeting-in-europe-has-been-held-for-the-first-time-at-karolinska-institutet/