Karolinska Universitetssjukhuset deltar i internationell klinisk prövning mot hepatit D

Nyhet

"Det är mycket glädjande att vi äntligen har ett nytt läkemedel mot denna svåra sjukdom", säger Soo Aleman, professor och överläkare.

"Att vi på Karolinska har kunnat bidra till denna utveckling är extra roligt!", säger professorn och överläkaren Soo Aleman.

Kronisk hepatit D virusinfektion (HDV) är den aggressivaste formen av viral hepatit. Hittills har det inte funnits några godkända behandlingar mot hepatit D, men pegylerat interferon-alfa har hittills använts som ”off-label-behandling” med dålig virologisk respons på cirka 15%. Nu har en fas 3 klinisk prövningsstudie med ett nytt läkemedel, bulevirtide, studerats hos patienter med kronisk hepatit D, där 45% av patienterna svarade virologiskt på behandlingen vid behandlingsvecka 48.

Karolinska Universitetssjukhuset har som enda studiesajt i Skandinavien haft med patienter i den kliniska prövningen, vars studie nu publicerats i juninumret av New England Journal of Medicine. Från enheten för infektionssjukdomar deltar även professorn och överläkaren Soo Aleman och överläkaren Karin Lindahl som prövare, liksom forskningssjuksköterskorna Susanne Cederberg och Annika Olsson.

– Det är mycket glädjande att vi äntligen har ett nytt läkemedel mot den svåra sjukdomen kronisk hepatit D. Här har vi inte riktigt kunnat hjälpa våra patienter mot progression av leversvikt och utveckling av levercancer tidigare. Vi har börjat behandla våra hepatit D-virusinfekterade patienter med detta läkemedel och kommer att utvärdera hur det går för dem framåt, säger Soo Aleman.

Läs den publicerade studien här (engelska)