Egen ambulans ska underlätta samarbetet mellan Karolinskas sajter i sommar

Nyhet

Karolinska i Huddinge och i Solna i tätt samarbete gällande vårdplatser – en dedikerad ambulans ska underlätta transporten av patienter mellan de båda sajterna.

Karolinska har en dedikerad ambulans under sommaren, det är dock inte ambulansen på bilden.

– Vi behöver erbjuda våra medarbetare semester och återhämtning under sommaren, samtidigt som vi måste säkerställa att vi kan ta hand om våra patienter, säger Caroline Hällsjö Sander, produktionsdirektör på Karolinska Universitetssjukhuset.

Caroline Hällsjö Sander

För att kunna ge patienterna bästa möjliga vård och ha en bra arbetsmiljö under sommaren har det tagits fram en mängd åtgärder på Karolinska Universitetssjukhuset (se sammanställning i slutet).

– Precis som tidigare somrar är det en utmaning att bereda plats för våra patienter under semesterperioder då medarbetare och chefer är lediga. Ett sätt att underlätta detta, som är väl beprövat, är att förtäta samarbetet och hjälpas åt mellan enheter och över våra två sajter.

Jämna ut belastningen mellan Huddinge och Solna

Om belastningen ökar på Huddinge eller Solna, kan det finnas kapacitet på den andra sajten. Detta medför att det finns det möjlighet att jämna ut belastningen. Tidigare har det geografiska avståndet varit ett problem.

– Det har utgjort en flaskhals. Därför har vi kontrakterat en speciell transportambulans som är dedikerad till att endast köra Karolinskas patienter mellan Huddinge och Solna när det behövs. Ambulansen började rulla i måndags och kommer att fortsätta till i mitten av augusti.

Under sommaren kommer sjukhusledningen att hålla ett kort pulsmöte på morgonen under vardagar. I detta möte deltar även vårdplatsansvarig VC OO.

– Detta är ett bra sätt att få kontroll på hur det verkligen fungerar på sjukhuset, identifiera problem och fatta beslut som leder till lösning, säger Caroline Hällsjö Sander och fortsätter:

– Sjukhusledningen kommer också att finnas på plats hela sommaren för att kunna stötta och leda arbetet på Karolinska. Vi kommer att följa läget noggrant hela tiden.

Samarbete med Södertälje sjukhus

För att ytterligare förstärka vårdplatskapaciteten har Karolinska etablerat ett samarbete med Södertälje sjukhus. Karolinska Universitetssjukhuset hjälper till med att operera dagkirurgiska subakuta operationer där operationen inte kan vänta mer än 2 veckor. Dessa patienter kommer att opereras på dagoperation Huddinge i volymer maximal motsvarande 1–2 operationssaldagar per vecka.

Karolinska avlastar också Södertälje genom att ta emot ambulanser från Botkyrka, i gengäld bemannar Södertälje 8–10 vårdplatser för Karolinska-patienter.

– Vi har åtgärderna på plats för att kunna arbeta på ett bra sätt under sommaren. Nu jobbar vi på att informera och säkerställa att arbetssätten och riktlinjerna följs även då vi har vikarier på chefs- och ledningspositioner. Vi lägger också stor vikt vid att alla som arbetar på sjukhuset har den information som de behöver för att kunna göra sitt jobb.

Caroline Hällsjö Sander betonar att det, som under alla somrar, är mycket viktigt att kapaciteten används på allra bästa sätt.

– Det är mycket viktigt att vi fortsätter att jobba med medelvårdtider, starttider på operation, flödet från akutmottagningen till slutenvården och övriga arbetssätt vi har etablerat under våren. Det är extra viktigt under sommaren att vi hjälps åt att ta hand om patienterna, säger hon och avslutar:

– Jag slutar aldrig att imponeras och glädjas åt alla som jobbar här. Vilken kompetens, kraft och engagemang som finns! Jag vill sända ett stort tack till alla fantastiska medarbetare och chefer som dagligen kommer med lösningar och alltid jobbar för våra patienters och sjukhusets bästa. Jag vill också önska er en riktigt fin sommar och ledighet när det blir dags!

Text: Josefine Franking

Karolinskas kapacitetshöjande åtgärder

För att kunna ge våra patienter bästa möjliga vård och ha en bra arbetsmiljö under sommaren har vi tagit fram en mängd åtgärder:

  • Samarbete med Södertälje sjukhus, där vi opererar en del av deras patienter mot att de erbjuder oss 8–10 vårdplatser. Dessutom styrs ambulanser från Botkyrka till Karolinska.
  • Karolinska har hyrt in en transportambulans som kan föra patienter mellan våra sajter i Huddinge och Solna så att vi har rätt belastning på båda ställena. Ambulansen transporterar även patienterna till Södertälje sjukhus.
  • Vi inrättar ett speciellt geriatriskt utskrivningsteam som stödjer samtliga verksamheter så att vi kan ta hand om våra äldre patienter på bästa sätt.
  • Vi har tillgång till 60 fler geriatriska platser hos andra vårdgivare än i fjol.
  • Vi håller dagliga operativa vårdplatsmöte, måndag till fredag, med sjukhusledningen samt omvårdnadschef.
  • Vi håller dagliga operativa vårdplatsmöte, måndag till fredag, med sjukhusledningen samt verksamhetschef ansvarig för samordning av vårdplatser.