De första universitetssjukhusöverläkarna utsedda

Nyhet

Nu har de första femton universitetssjukhusöverläkarna vid Karolinska utsetts.

Karolinska Universitetssjukhuset har inrättat ett nytt uppdrag som Universitetssjukhusöverläkare för vissa excellenta kliniska läkare som arbetar inom hela universitetssjukvårdsuppdraget – vård, forskning och utbildning. Ett särskilt uppdrag är att säkra förutsättningar i verksamheten för vidareutbildning efter specialistkompetens – det livslånga lärandet. Uppdraget är tidsbegränsat och tillsätts för 4 år, med utvärdering inom Tema/Funktion efter de första två åren.

Nu har de första 15 universitetssjukhusöverläkarna vid Karolinska utsetts. Här är de:

Kajsa Bohlin Blennow - Tema Barn Astrid Lindgrens barnsjukhus
Mikael Broman - Funktion Barn PMI
Milan Chromek - Tema Barn - Astrid Lindgrens barnsjukhus
Hanna Dahlstrand - Tema Cancer
Björn Fischler - Tema Barn - Astrid Lindgrens barnsjukhus
Urban Fläring - Funktion Barn PMI
Fredrik Gadler - Tema Hjärta, Kärl, Neuro
Maria Gustafsson Liljefors - Tema Cancer
Henrik Iversen - Tema Cancer
Christian Olsson - Tema Hjärta, Kärl, Neuro
Eva Pontén - Tema Barn, Astrid Lindgrens barnsjukhus
Susanna Ranta - Tema Barn, Astrid Lindgrens barnsjukhus
Magnus Settergren - Tema Hjärta, Kärl, Neuro
Ivan Shabo - Tema Cancer
Jacek Toporski - Tema Cancer