Caroline Hällsjö Sander blir produktionsdirektör på Karolinska Universitetssjukhuset

Nyhet

ORGANISATION. Tjänsten som produktionsdirektör på Karolinska är nu tillsatt av Caroline Hällsjö Sander som tidigare varit tillförordnad i samma roll. Samtidigt bildas också en egen stab för produktion på sjukhuset.

Caroline Hällsjö Sander är överläkare inom anestesi och intensivvård och har arbetat på Karolinska Universitetssjukhuset sedan 2008 i flera olika uppdrag. Sedan år 2016 har Caroline varit verksamhetschef vid Funktion Perioperativ medicin och Intensivvård. Sedan Caroline tillträdde som tf produktionsdirektör har Karolinska genomfört en stor satsning på att minska köerna till operation, vilket resulterade i att 82 av 88 köer försvann vid årsskiftet.

-  Vi gjorde fina insatser under hösten där hela sjukhuset fokuserade på att öka tillgängligheten för de patienter som väntar på operation och nybesök. Nu tar vi detta arbete vidare och arbetar med väntetider även internt på sjukhuset. Ett exempel på detta är det flödesarbete som pågår med akutmottagningen och alla samarbetspartners, säger Caroline Hällsjö Sander, produktionsdirektör.  

Stab Produktion, med ledning av produktionsdirektören, har i uppdrag att ansvara för förbättringsarbetet kring sammanhållen planerings- och uppföljningsprocess på Karolinska. Med andra ord innebär det att se till att sjukhuset har rätt förutsättningar för att kunna ta emot och ge vård till de patienter som förväntas komma till Karolinska – i rätt tid.

- Caroline Hällsjö Sander är en erfaren ledare som tillsammans med kollegor och medarbetare samlat sjukhuset för att driva fram förbättringar som gagnar patienterna, bland annat genom ökad tillgänglighet. Genom den nya staben för produktion kan arbetet utvecklas och ge ännu vassare stöd till sjukhusets verksamheter för att planera, samordna och koordinera vården till våra patienter, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör.

Fakta Stab produktion:

  • Produktionsdirektören Caroline Hällsjö Sander leder staben som har i uppdrag att ansvara för förbättringsarbetet kring sammanhållen planerings- och uppföljningsprocess på Karolinska.
  • Staben hanterar bland annat områden som planering, dimensionering samt utskrivningsstöd och klassificering. Bemanningscentrum Karolinska kommer från och med den första juli att ingå i Stab produktion vilket syftar till att förstärka sjukhusets kapacitet inom strategiskt viktiga områden.