Virtual Nursing testas inom Karolinska

Nyhet

Internationellt digitaliseringsprojekt testas vid Hjärt- Kärlcentrum på Karolinska. Erfarna sjuksköterskor finns tillgängliga digitalt för coachning och vid in- och utskrivningar av patienter.

Bristen på sjuksköterskor inom slutenvården är stor utmaning för framtidens vårdbehov och det arbetas på bred front med att se över nya och effektivare arbetssätt. Virtual Nursing (ViRN) är ett digitaliseringsinitiativ som definitivt ryms inom kategorin nya arbetssätt. Under våren 2023 testas ViRN vid Hjärt- Kärlcentrum och vid några akutvårdsavdelningar inom Karolinska Universitetssjukhuset.

Josefine Kaunisto

ViRN utvecklades under pandemin vid det amerikanska sjukhuset Rochester Mayo Clinic. Lösningen innebär att en specialiserad sjuksköterska finns med på distans och coachar andra sjuksköterskor ute på vårdavdelningar. Specialisten finns med via en läsplatta och kan guida sjuksköterskor kliniskt via den. Exempel på stöd kan vara avancerad teknik som aktuell sjuksköterska behöver coachning kring eller övergripande patientbedömning bedside. Nästa steg i lösningen är att ViRN även genomför in- och utskrivningar av patienter via en app. Josefine Kaunisto är Verksamhetschef inom Hjärt-Kärlcentrum vid Karolinska. 

- Arbetssättet förväntas öka tillgängligheten av hög kompetens i den patientnära vården. Sjuksköterskorna i den kliniska vården kan lättare få coachning direkt i olika moment och andra kollegor behöver inte bli avbrutna för frågor och momentet att hitta en senior kollega, som tar tid, minskar. Vi tänker oss också att exempelvis läkarjouren kan bli kontaktad färre gånger om det finns en ViRN att tillgå – som blir vår egen sjuksköterskejour. Sjuksköterskan som behöver coachning får det på rätt tid och rätt plats samt kan även bli visad skriftliga riktlinjer och moment av ViRN genom delning i plattan, säger Josefine Kaunisto.

För patienten blir fördelarna att de blir bokade för en planerad utskrivning och tid blir avsatt för videosamtalet, vilket upplevdes som mycket positivt av patienterna på Rochester. En annan fördel blir tillgängligheten på hög kompetens, alltså en senior sjuksköterska som är med och bidrar till patientsäker vård.

Virtual Nursing testas på Karolinska under perioden 9–19 maj. Efter testperiodens slut påbörjas rekryteringen av de specialistsjuksköterskor som ska utgöra den centrala funktionen. Carolin Nymark är OVA inom Hjärt- Kärlcentrum och är drivande i den pågående piloten.

Carolin Nymark


- En sjuksköterska som arbetar som ViRN måste ha en hög kompetens både inom vård och omvårdnad för patientgrupperna samt de avancerade tekniska utrustningarna som avdelningarna använder sig av – och för att bli aktuell som ViRN måste sjuksköterskan befinna sig på steg 4 i Regionens kompetensstege. ViRN kommer att varva sitt arbete på vårdavdelningen för att behålla sin kliniska kompetens, samt utveckla nya områden som en ViRN kan arbeta inom, förklarar Carolin. 

Frågor om Virtual Nursing?

Hör av dig till Carolin Nymark – OVA Hjärta Kärl inom Hjärt-Kärlcentrum.
carolin.nymark@regionstockholm.se