Medarbetare hyllas med Karolinapriset - här är vinnarna

Nyhet

Stort grattis till de medarbetare som tagit emot Karolinapriset vid en prisceremoni i veckan på Karolinska i Huddinge!

På scen står GAVA i Huddinge, som fick ta emot priset för Föredömligt sätt att medverka till att öka kapacitet och förbättra tillgänglighet för våra patienter.

Karolinapriset är sjukhusets årliga pris för att uppmärksamma medarbetares föredömliga insatser i arbetet. Det är medarbetarna själva som nominerar.

Vinnarna och sjukhusdirektören Björn Zoëga.

Vinnare

Föredömlig sätt för att skapa världsledande kompetens - Eva Nilsson, enhetschef/BMA (biomedicinsk analytiker)

Föredömlig sätt för att skapa världsledande kompetens - Bijan Darvish, utbildningschef, läkare, överläkare

Föredömligt sätt att medverka till att öka kapacitet och förbättra tillgänglighet för våra patienter - GAVA Huddinge

Föredömligt ledarskap - Maria Thambert, omvårdnadschef på Neuro 2, Solna

Föredömligt sätt att bidra till att nå bästa kvalité- och patientsäkerhet - Smärtenheten Barn PMI

Föredömlig forskningsinsats för patientnytta - Kristina Gemzell Danielsson, professor och överläkare

Föredömligt medarbetarskap Tema Cancer - Crina Lukacs  undersköterska B10:17

Föredömligt medarbetarskap Tema Barn – Astrid Lindgrens Barnsjukhus- Vendela Hagås, barnsjuksköterska

Föredömligt medarbetarskap Funtion Barn Perioperativ medicin, intensivvård och transport - Jan Johansson, undersköterska på barnanestesin

Föredömligt medarbetarskap Tema Akut och Reparativ medicin - Meta Uddnäs           

Föredömligt medarbetarskap Tema Akut och Reparativ medicin - Anna Lundberg, trakeostomisjuksköterska ÖNH

Föredömligt medarbetarskap Tema Hjärta, Kärl och Neuro - Anita Karlsson, undersköterska

Föredömligt medarbetarskap Tema Kvinnohäla och Hälsoprofessioner - Sofia Broman, specialistsjukgymnast intensivvård

Föredömligt medarbetarskap Tema Inflammation och Åldrande - Setarah Najafi, sjuksköterska, klinisk omvårdnadsledare

Föredömligt medarbetarskap Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska - Mimi Sanusi Harikainen, biomedicinsk analytiker

Föredömligt medarbetarskap Funktion Perioperativ medicin och Intensivvård - Alireza Mortezaei, narkossjuksköterska thoraxoperation

Föredömligt medarbetarskap Centrala Staber/ Stab Vårdstöd och teknik - Christer Lövgren, operativt ansvarig IT arbetplats/testledare