Samverkan ger kapacitet för bästa cancervård i Europa – förstärktes vid årets Karolinska CCC-dagar

Nyhet

KCCC-DAGAR. Årets Karolinska Comprehensive Cancer Center-dagar ägde rum 30-31 mars. Närmare 500 medarbetare inom cancerområdet från Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet, samlades i Aula Medica. Programmet hade utökats till två dagar och i år medverkade även de nyss ackrediterade Sahlgrenska CCC och Skåne CCC.

Ansatsen till de två KCCC- dagarna inleddes av Simon Oberst, ordförande för ”Ackreditering och kvalitet av Comprehensive Centers i Europa”. I sin kartläggning av nätverk och infrastruktur för Comprehensive Cancer Center framhöll han ledorden för framgång; samverkan, samarbete och nätverk. Just nu finns det 123 medlemmar inom Europa, indelade i olika storlekar beroende på exempelvis volymer inom forskning och antal patienter.

Karolinska CCC är en av de största spelarna inom OECI (Organisation of European Cancer Institutes) i Europa och ligger långt framme i avancerad vård och cancerforskning. Hans budskap var ”The EU needs your expertise”.

Under två dagar gavs tydliga exempel på vad som är möjligt idag och vad vi kan göra i morgon. En imponerade bredd från djupdykning i precisionsmedicin och stamceller, till AI lösningar inom bilddiagnostik. Fördjupning i viktiga EU projekt och inblick i organiserad screening av prostatacancer, till forskning och nya metoder inom barncancer. Bara för att nämna några av alla programpunkter som gav en övertygande bild av det samarbete och den kapacitet som finns inom Karolinska Comprehensive Cancer Center.

– Årets Karolinska CCC-dagar är del av det nätverk vi skapar tillsammans med andra Comprehensive Cancer Centers och universitetssjukhusen i Sverige, Norden och Baltikum, säger Patrik Rossi, chef Tema Cancer och ordförande för Karolinska CCC.

Utmaningen för Karolinska CCC är att öka och förbättra interaktionen mellan sjukvården och de drygt 350 forskargrupper som verkar inom cancerområdet på KI. Bland annat behövs större interaktion för snabbare implementering och ökat lärande mellan vårdens vardag och forskning.

– Alla medarbetare verksamma inom cancer på KI och Karolinska Universitetssjukhuset har samma mål; att förbättra cancervården för patienternas bästa och prevention, säger Elias Arnér, vice direktör för Cancer Research KI.

Vid årets Karolinska CCC-dagar ökade fokus på barncancer med presentationer av en rad pågående projekt. Exempelvis Carina Rinaldo, doktorand vid KI, som presenterade sin studie om barn och ungdomar som donerat stamceller till sina svårt sjuka syskon via benmärgstransplantation. Metoden är framgångsrik men har även etiska frågeställningar som berör en hel familj när ett av barnen insjuknar i cancer.

I Sverige insjuknar cirka 350 barn i olika cancerdiagnoser. Överlevnaden har ökat avsevärt de senaste åren och precisionsmedicin ger ytterligare hopp. Genom tumörgenetik och klinisk genetik för att upptäcka predisposition, blir diagnostiken säkrare.

– Jag har varit med om fall där vi har varit väldigt nära behandlingsavslut, men där vi genom genomsekvensering med hjälp av GMS (Genomic Medicine Sweden) kunde inrikta behandling mot nytt mer specifikt mål och ge barnet längre tid att leva, sa Tony Frisk, överläkare anknuten till forskning på KI.

Nästa stora cancerkonferens äger rum den 9 maj 2023, när Sveriges tre Comprehensive Cancer Center tillsammans med Cancerfonden inbjuder ca 200 forskare, politiker och beslutsfattare från Europa till ”Cancer, equality and Europe´s Beating Cancer Plan”. Ett möte där bland annat resultat av två projekt initierade av Karolinska CCC under Frankrikes EU-ordförandeskap, kommer att presenteras.

Se videointervju från Karolinska CCC-dagarna

Medverkande ger exempel på kliniska cancerstudier inom precisionshälsa och berättar hur samarbetet stärks inom CCC och cancerområdet.

Årsrapport Karolinska CCC