Petter Brodin tilldelas nyinstiftade Olle Söder Award

Nyhet

Det nyinstiftade priset Olle Söder Award går till barnläkaren Petter Brodin, som prisas för evidensbaserad kunskapsspridning om Covid-19 i publika media.

Olle Söder tillsammans med Petter Brodin.

För många på Karolinska Universitetssjukhuset är professor emeritus Olle Söder en välkänd person. Han var under många år verksam på Astrid Lindgrens Barnsjukhus och har även varit ledamot i ideella Stiftelsen Barnforskningen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Nu har Olle valt att kliva av sitt uppdrag som styrelseledamot i stiftelsen, som vill tacka honom för insatsen under åren genom att instifta en utmärkelse i hans namn: Olle Söder Award.

Utmärkelsen kommer att delas ut årligen till en person som ”metodiskt och framgångsrikt, och med ett vetenskapligt förhållningssätt, förmedlat evidensbaserad kunskap med stor spridning och betydelse för samhällets utveckling”.

Den allra första Olle Söder Award delas nu ut till barnläkaren och professorn Petter Brodin, som prisas för evidensbaserad kunskapsspridning om Covid-19 i publika media. Så här lyder motiveringen:

”Professor och barnläkare Petter Brodin har i återkommande inslag i publika media med stor genomslagskraft på ett enkelt och sakligt sätt informerat om människans försvarsmekanismer mot infektioner med särskilt fokus på Covid-19.”

Petter har figurerat i många massmediala sammanhang i rollen av expert på Covid-19 under de gångna åren. Han genomför tillsammans med Olof Hertting, överläkare på barninfektionsenheten på Karolinska, ett forskningsprojekt om barn och ungdomar med långtidscovid.

– Att få det första Olle Söder-priset är otroligt hedrande då Olle rekryterat mig till institutionen för kvinnors och barns hälsa på Karolinska Institutet och med tanke på allt Olle gjort för forskning och klinik på Astrid Lindgrens barnsjukhus under åren, säger en glad Petter Brodin.


Text & Foto: Josefine Franking