Maria Helde Frankling tilldelas forskningsstipendium

Nyhet

Stort grattis till Maria Helde Frankling, överläkare i onkologi på Karolinska Universitetssjukhuset, som har fått forskningsstipendium inom onkologi för postdoktorer.

Stipendiet på 100 000 kronor delades ut vid årets onkologidagar i Kalmar den 23 mars. Syftet med stipendiet är att stimulera fler att fortsätta forska efter disputationen och att främja translationell och klinisk cancerforskning. Maria Helde Frankling tilldelas Pfizers och Svensk Onkologisk Förenings (SOF:s) forskningsstipendium 2023 för sina forskningsinsatser inom lungcancer.  

– Jag är otroligt glad! Det är en stor ära och jag är tacksam. Det här blir ett mycket viktigt bidrag till vårt nya forskningsprojekt, säger Maria Helde Frankling.

Hon arbetar sedan ganska exakt två år kliniskt med slutenvårdsonkologi, främst lungcanceravdelningen på Karolinska i Solna och driver samtidigt tillsammans med Helena Ullgren ett palliativt projekt med projektfinansiering från RCC Stockholm Gotland.

Under våren startar hon ett post-dok-projekt, lett av Jeanette Winterling, som handlar om skörhet hos lungcancerpatienter och om det är möjligt att förutsäga vilka som kommer att tvingas avbryta behandlingen.

Hos äldre patienter med avancerad lungcancersjukdom finns det de som tolererar behandling väl och de som tvingas avbryta den i förtid på grund av biverkningar och försämrat allmäntillstånd.

Majoriteten av patienterna har icke-småcellig lungcancer. Idag är det mest effektiva alternativet cytostatika som ofta ges i kombination med immunterapi. Väl fungerande verktyg saknas dock för att förutse vilka av de äldre patienterna som tolererar cytostatikabehandling och vilka som inte gör det.

– Vi vill undvika både över- och underbehandling i de äldre åldersgrupperna och skulle behöva mer finkalibrerade verktyg för bedömning än vad vi har idag. Många äldre tål cancerbehandlingen bra, men det finns också de som bara får biverkningar och ingen nytta. För dem skulle vi kunna planera en lite mildare behandling redan från början eller avstå helt, säger Maria Helde Frankling.

Instrumentet för skörhet som Maria Helde Frankling ska utveckla och utvärdera är ett frågeformulär i kombination med ett kognitivt och fysiskt test. Tanken är nu att lungcancerpatienter över sextio år ska gå igenom testerna före sin behandling. Alltihop tar mellan fem och tio minuter och kommer att skötas av sjuksköterskor på mottagningen. Forskargruppen hoppas att det kan vara till hjälp för att förutsäga vilka äldre patienter som klarar sin planerade cytostatikabehandling med eller utan immunterapi.

– Vi är många som arbetar tillsammans i det här projektet. Om skörhetsskattnings-instrumentet visar sig fungera väl, hoppas vi att det kan bidra till att göra behandlingen mer individanpassad. Nästa steg blir i så fall en randomiserad studie där det här instrumentet läggs till andra skattningar som görs inför en patients behandlingsbeslut, säger Maria Helde Frankling.

Studien kommer genomföras på Karolinska Comprehensive Cancer Centre med Karolinska Universitetssjukhuset som huvudman, i nära samarbete med Karolinska Institutet.

Text: Catarina Thepper
Foto: Jan Torbjörnsson