Mehrnoush Khoshnevis utnämns Chief Resident på världens största utbildningskongress för ST-läkare

Nyhet

UTMÄRKELSE. Doktor Mehrnoush Khoshnevis, från klinisk farmakologi på Karolinska, blir den första Chief Resident vid International Conference for Residency Education som inte har engelska som modersmål.

Doktor Mehrnoush Khoshnevis, från klinisk farmakologi på Karolinska Universitetssjukhuset, utnämns till den första Chief Resident på världens största utbildningskongress för ST-läkare, International Conference for Residency Education. Hon är dessutom den första Chief Resident som inte har engelska som modersmål. Det är en hård konkurrens om dessa platser och förordnandet omfattar i två år, så länge personen inte blir specialist under perioden.

TRE SNABBA FRÅGOR TILL MEHRNOUSH

Vad kommer du göra i den här rollen?

– Som Chief Resident kommer jag, under två år, ingå i den inre ledningen av International Conference on Residency Education och ansvara för hela det akademiska programmet, planeringen av konferensen och urval av talare på konferensen samt bedömning av inskickade abstracts. Jag ansvarar för innehållet för konferensens kanaler i sociala medier och är värd för International Resident Reception. På plats kommer jag, tillsammans med övriga tre Chief Residents, att både öppna och avsluta konferensen från scenen, säger Mehrnoush Khoshnevis.

Vad kan du bidra med?

– Jag är den första Chief Resident under konferensens snart 18-åriga historia som inte kommer från Kanada/USA/Storbritannien/Australien och representerar dessutom en specialitet som inte tidigare har ingått i ledningen för ICRE. Jag kan därför bidra både med ett svenskt/nordiskt perspektiv på ST-utbildningen och med mina erfarenheter av arbetet som läkare, säger Mehrnoush.

Hur kommer detta patienterna till nytta tror du?

– Konferensen möjliggör utbyte av internationella perspektiv och erfarenheter inom ST-utbildning. Då vi som Chief Residents ansvarar för konferensens agenda kan jag därför bidra till att förbättra vården både i Sverige och i andra länder genom de frågor som vi väljer att lyfta fram. Efter konferensen kommer jag att ta med mig dessa internationella erfarenheter till Sverige och utveckla arbetet med vår ST-utbildning. Ju bättre utbildningen är desto mer kompetenta specialistläkare får vi. Och ju bättre de trivs samt stöttas i sitt arbete - desto större är sannolikheten att de vill fortsätta arbeta inom svensk sjukvård, säger Mehrnoush och poängterar att detta givetvis kommer patienterna till nytta i slutändan.