Karolinska genomför genomlysning av graviditets- och förlossningsverksamheten

Nyhet

Efter den senaste tidens turbulens inom graviditets- och förlossningsverksamheten på Karolinska Universitetssjukhuset tillsätts nu ett oberoende externt team som ska genomlysa verksamheten. Teamet ska i nära samarbete med medarbetare och chefer i verksamheten arbeta fram en handlingsplan för att utveckla arbetssätt och organisation.

Teamet kommer att bestå av en barnmorska och en läkare, som båda är erfarna ledare och med bakgrund inom graviditet och förlossning. Dessa båda ska i dialog med medarbetare och chefer genomlysa verksamheten och analysera bland annat kompetensförsörjning, arbetsmiljö, kvalitet och organisation. Teamet ska tillsammans med verksamheten arbeta fram en nulägesbeskrivning, ett önskat läge och en handlingsplan som leder mot det önskade läget.    

Arbetet kommer att inledas under vecka tio och handlingsplanen ska vara färdigställd i slutet av april. Teamet kommer att rapportera till sjukhusdirektör Björn Zoëga. 

- Våra medarbetare har gjort ett fantastiskt arbete under lång tid, och när Stockholms övriga förlossningskliniker varit pressade. Vi har upprätthållit hög kvalitet och tillgänglighet för våra patienter, men det har varit tufft för medarbetarna, säger Björn Zoëga.

- Nu har tyvärr ett antal barnmorskor valt att sluta hos oss samtidigt som det finns en oro i läkargruppen. Då väljer vi att ta hjälp av en erfaren läkare och en erfaren barnmorska utifrån som kan analysera vår verksamhet och med nya ögon se hur vi tillsammans ska ta oss vidare. Jag hoppas att så många medarbetare som möjligt tar chansen att bidra med sina kunskaper för att utveckla Karolinskas graviditets- och förlossningsverksamhet, säger Björn Zoëga.