Allt fler överlever hjärtstopp på Karolinska Universitetssjukhuset

Nyhet

Tack vare flera genomtänkta åtgärder visar Karolinska Universitetssjukhuset på en ökad överlevnad bland de patienter som drabbas av hjärtstopp på sjukhuset.

"Vi mäter blodtryck, puls och syresättning enligt systemet NEWS", berättar överläkaren Therese Djärv.

Överlevnaden bland de patienter som drabbas av hjärtstopp på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna låg på hela 45 procent, en av de högsta siffrorna i landet. Även på Karolinska i Huddinge överlever drygt 40 procent. Samtidigt har antalet hjärtstopp som inträffar på sjukhusen sjunkit kraftigt från ca 75–100 hjärtstopp per år och site, till 17 st i Solna och 51 st i Huddinge under 2022.

– Vi ser att våra patienter är väldigt sjuka när de får ett hjärtstopp, men ändå överlever de och kommer tillbaka till sitt vanliga liv efter ett hjärtstopp, det känns fantastiskt, säger Therese Djärv, överläkare på ME Akut, på Karolinska Universitetssjukhuset. 

Åtgärdssystem tillämpas följsamt

Enligt Therese ligger flera orsaker bakom den höga överlevnadsgraden: förebyggande arbete med vitalparametrar, aktiva flyttar mellan enheter dygnet runt för dåliga patienter samt etiska beslut om ej HLR.

– Först och främst försöker vi förebygga att hjärtstoppet överhuvudtaget inträffar. Vi mäter blodtryck, puls och syresättning enligt systemet NEWS, och utifrån dessa vitalvärden skapas en poäng. Åtgärder sätts in utifrån poängen och det finns en standardiserad åtgärdstrappa att luta sig mot, säger Therese och förklarar: 
 
– Innan införandet och under de första åren med NEWS på sjukhuset hade över hälften av de som drabbades av hjärtstopp medel till höga NEWSpoäng innan hjärtstoppet, förra året hade enbart en mindre andel av hjärtstoppen detta, dvs vi följer troligen åtgärdstrappan.

Det kan handla om att kalla på sköterskan, läkaren, mobila intensivvårdsgruppen och ett beslut om när värdena ska kontrolleras nästa gång. Man ser även till att vid behov aktivt flytta patienter till en högre vårdavdelning. Förra året skedde endast två av Solnas samt 15 av Huddinges hjärtstopp på vanlig vårdavdelning. 

– Det tror jag är en viktig faktor, följsamheten i att verkligen genomföra aktiva flyttar. Vi flyttar patienter dygnet runt för att förebygga hjärtstopp så fort det behövs. 

ECMO via larmknapp på gång 

I vissa fall fattas på förhand beslut om att ej sätta in HLR.

– Det sker i samtal med patienten eller om patienten inte är talbar så i samråd med dess anhöriga. Det beslutas alltid tillsammans med en annan läkare och endast när vi tror att det inte gynnar patienten, säger Therese och förtydligar:

– Våra fina siffror kommer absolut inte av att vi har satt ejHLR-beslut. Vi ger folk en chans och det är viktigt att vi gör allt vi kan för våra patienters överlevnad. 

Hon tillägger: 

– Samtidigt är vi inte nöjda än, och vi planerar fler åtgärder för att ytterligare öka chansen till överlevnad vid hjärtstopp på sjukhusen. Vi kommer att fortsätta följa upp samtliga inträffade hjärtstopp för att se om det finns någon systemfaktor som vi kan förbättra ytterligare. Vi studerar också hur sjukhuset eventuellt kan förebygga ännu fler hjärtstopp. 
Nu under mars 2023 lanseras exempelvis en ny larmrutin på sjukhuset i Solna för ECMO, där man kommer att kunna begära ECMO via en larmknapp.  
 
Text: Josefine Franking 
Foto: Privat