Karolinska Universitetssjukhuset ökade produktionen av vård under 2022

Nyhet

PATIENTVÅRD. Karolinska Universitetssjukhuset vårdade under 2022 totalt 327 099 patienter, vilket är en ökning med 6 procent jämfört med 2021, då antalet var 307 774. Antalet vårdkontakter vid Karolinska uppgick till 1 476 724 (varje patient kan göra flera besök), en ökning med 57 672 jämfört med år 2021.

– Under pandemin, som påverkade oss starkt även under inledningen av 2022, tvingades vi skjuta fram vård som kunde vänta. Efter sommaren växlade vi upp och ökade antalet mottagningsbesök och operationer. Det är det vi ser resultatet av nu. De allra flesta av våra patienter som väntat längre än vårdgarantin har nu fått hjälp. Medarbetarnas insatser för att ge fler patienter vård kan inte överskattas, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset.

Kökapningen som inleddes i augusti 2022 resulterade i att 82 av 88 operationsköer hade arbetats bort vid årsskiftet. Under samma period minskades antalet patienter som väntat längre än 30 dagar till första besök på sjukhuset från 6 037 till 2 820.

Den absolut största delen av patienterna som Karolinska Universitetssjukhuset vårdade under 2022 var hemmahörande i Stockholm, 302 781 stycken. Därmed erbjöd sjukhuset 4,2 procent mer sjukvård till stockholmarna än vad som beställts av Region Stockholm. Detta har skapat utrymme för att vårda ett ökat antal patienter från andra delar av Sverige. Dessa uppgick till 24 318 stycken, vilket var 17 procent fler än under 2021.

– När sjukvården i Sverige är under stor press måste Karolinska hjälpa till. Genom att under lång tid ha haft en i stort sett köfri cancersjukvård har vi bland annat kunnat ge människor från övriga landet livsavgörande behandling. Var du bor ska inte avgöra din tillgång till sjukvård, säger Björn Zoëga.