Annika Tibell med gäster berättar om Huddinge då, nu och i framtiden

Nyhet

FILM. 2022 fyllde Karolinska i Huddinge 50 år - här kan du se en del av firandet.

Huddinge då, nu och i framtiden

Tillsammans med tidigare- samt nuvarande medarbete presenterar Annika Tibell Huddinges historia och framtid. Vi får ta del hur Huddinge-andan ständigt driver utvecklingen och bidrar till den unika forskningsinfrastruktur som nu finns vid Campus Syd. 

Talarna 

Bengt Winblad, professor och överläkare i geriatrik vid Karolinska Institutet, summerar geriatrikens forskningsutveckling och berättar om olika framgångsfaktorer och viktiga lärdomar genom åren.  
 
Gösta Gahrton, professor emeritus i medicin vid Karolinska Institutet, beskriver hur hematologin byggdes upp och hur hematologins starka forskningsverksamhet växte fram på Huddinge.  
 
Ulf Bergman, professor emeritus i klinisk farmakologi vid Karolinska Institutet och tidigare överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, berättar om hur Neurosedynkatastrofen bidrog till ett nytt system för biverkningsrapportering och läkemedelsanvändning: ATC/DDD-systemet.  
 
Ulla Berg , professor emerita i pediatrik vid Karolinska Institutet, beskriver hur det gick till när barnkliniken öppnade 1974 och hur arbetet med njursjuka barn ledde till att Huddinge kunde börja transplantera barn 1981.   
 
Caroline Kevin, verksamhetschef för Omvårdnadsområde Huddinge, Tema Akut- och Reparativ Medicin, har jobbat på Huddinge sedan hon var 17 år och berättar om hur Huddinge-andan hållit henne kvar.  
 
Annika Bergquist, adjungerad professor vid Karolinska Institutet och överläkare på ME Övre Buk, siteföreståndare FoU Huddinge, blickar in i framtiden och hur omvärldens megatrender påverkar vården och forskningen.  
 
Annika Östman Wernerson, 
Professor i njur-och transplantationsvetenskap, CLINTEC och överläkare patologi, ME Klinisk patologi och cancerdiagnostik samt föreslagen ny rektor för Karolinska Institutet. Annika berättar om den akademiska infrastrukturen i Huddinge och den starka miljön för utbildning och pedagogik.