Andrea är Karolinskas första avancerade specialistsjuksköterska

Nyhet

Hon älskar utmaningar och att vända och vrida på saker. Hemvist på sjukhuset är avdelningen för trauma, akut kirurgi och ortopedi i Solna. Säg hej till Andrea Lundin, vår första avancerade specialistsjuksköterska.

"Jag klev in i den nya funktionen i oktober 2021. En bra implementering tar ungefär två år och nu börjar vi se resultatet av den", säger Andrea Lundin.

Andrea Lundin har arbetat inom traumasjukvård och akutkirurgi i 15 år, de senaste åtta åren som specialistsjuksköterska. Hon forskar även på traumatiska bröstkorgsskador och omvårdnaden runt dem.

– Jag brinner för trauma. Det är en intressant grupp som är mångfacetterad och multidisciplinär och där du hela tiden lär dig något nytt. Du ställs inför nya utmaningar och behöver vrida och vända på saker dagligen. Du kommer till jobbet och vet inte vad som väntar dig. Det trivs jag väldigt bra med, säger hon.

I dag kan Andrea Lundin, verksam vid avdelningen för trauma, akut kirurgi och ortopedi i Solna, även titulera sig avancerad specialistsjuksköterska – den första på Karolinska Universitetssjukhuset. Kortfattat innebär tjänsten en specialistsjuksköterska med fördjupad omvårdnadskompetens och utökad medicinsk kunskap, enligt Svensk sjuksköterskeförening. Förhoppningen är att tjänsten ska möta de allt större kraven på vården, såsom behovet av ökad tillgänglighet och kortare väntetider. Utmaningar som kräver nya arbetssätt och lösningar.

– Jag sökte och föreslog själv den här tjänsten för mina chefer, eftersom jag såg behovet hos vår patientkategori. Läkaren är inte på plats dygnet runt på en kirurgisk vårdavdelning. Då finns någon med utökad kompetens som kan vara en länk mellan medicin och omvårdnad. Det spar tid och det blir mindre ledtider, säger Andrea Lundin.

Lägger upp dagen själv

Sin nya roll beskriver hon som bred och självständig. Hon rör sig mellan olika vårdenheter, utlokaliserade patienter och satellitverksamheter.

– Jag lägger upp min arbetsdag själv utefter patienternas behov. Jag coachar även sjuksköterskorna i basal och avancerad omvårdnad i deras patientkontakter, samtal vid utskrivning och hjälp vid återbesök, säger Andrea Lundin och fortsätter:

– Här på vårdavdelningen är jag ofta med på ronden med våra juniora sjuksköterskor. Jag gör också omvårdnadsplaner i samråd med den medicinska planeringen för våra multisjuka patienter så att de kan få en så bra vård som möjligt. Planen på sikt är att starta upp en sjuksköterskeledd mottagning för traumapatienter.

Funktionen avancerad specialistsjuksköterska är vanlig i andra länder, som England, USA och Finland, och resultaten där har varit mycket positiva, berättar Andrea Lundin.

– När de implementerat den på andra sjukhus har kontinuiteten och patientsäkerheten förbättrats och vårdtiderna minskat.

Hoppas på att bli fler

I Sverige erbjuds i dag ”Yrkesutbildning för avancerad specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård” endast vid Linköpings universitet. Hittills har 35 sjuksköterskor gått utbildningen.

– Det är en distansutbildning som går på 50 procent över två års tid och omfattar en medicine masterexamen. De planerar att starta den igen till hösten, säger Andrea Lundin.

Hon hoppas att de blir fler till antalet – och inom fler områden. 

– Behovet finns även inom primärvård, geriatrik och palliativ vård. I Finland använder man det redan mycket inom primärvården. Det är ett smart sätt att hålla kvar den kunskap som finns på arbetsplatsen och hänga med i utvecklingen. Vården blir alltmer högspecialiserad och komplex, inte minst på det här sjukhuset.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Utmaningen. Och att jag kan djupdyka där det behövs!

 

Text: Nneka Magnusson Amu

Den avancerade specialistsjuksköterskans funktion ska ...

● vara tydlig och växa fram från verksamheternas behov, bidra till en personcentrerad vård som vilar på vetenskap, gedigen erfarenhet och hög kompetens

● leda till en säker och kvalitetsmässigt hög vård, stärka vårdkedjan och förbättra patientens väg genom vården

● planera för, genomföra och följa upp hälsofrämjande och förebyggande åtgärder.