Barnakutsjukvårdens plan och åtgärder för att möta RS-topp

Nyhet

Den kraftiga ökningen av RS-viruset slår hårt mot hela landets barnsjukvård. På Karolinska Universitetssjukhuset är belastningen mycket hög både på akutmottagningar och i slutenvården. Därför sätter man nu in extra åtgärder.

I tisdags sökte 247 barn till Solnaakuten, att jämföra med de senaste topparna på cirka 180-190 barn, och närvaron av många svårt sjuka barn och flera larm gjorde väntetiderna långa. Akuten i Huddinge visar en liknande bild.

– Samtidigt ser vi en uppgång för Influensa A och Noro-viruset. Det gör att vi kan förvänta oss och en tämligen tuff december och januari när det gäller infektionsläget i regionen. Detta medför att även sjukfrånvaron i personalen ökar, säger Malin Ryd Rinder, verksamhetschef för barnakutsjukvården på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Hon tillägger:

– Alla avdelningar har jobbat hårt för att hålla extra vårdplatser öppna och alla har hanterat överbeläggningar. Sjukluckor täcks lojalt varje dag av såväl omvårdnadspersonal som läkare. Bakjourer har stannat kvar och stöttat upp avdelningar och akuten. Jag vill verkligen rikta ett stort tack till alla som ställer upp för att våra patienter ska kunna få bra vård trots det pressade läget.

För att få bukt med RS-epidemin vidtar barnverksamheten på Karolinska nu flera åtgärder. Bland annat försöker man ställa om planerad vård till så mycket dagbaserad vård som möjligt. Inom barnakutsjukvården ser man till att de som har utbildnings- och utvecklingsuppdrag och administrativa uppgifter arbetar kliniskt.

– Vi styr om våra resurser där de behövs och arbetar tillsammans som ett barnsjukhus nu så att flödena genom akuten fungerar. Det främjar både patientsäkerheten och arbetsmiljön, säger Camilla Nielsen, verksamhetschef för barnakutsjukvården.

Marcus Öhlander, verksamhetschef för högspecialiserad barnortopedi och barnmedicin, lyfter att det hålls regelbundna operativa stabsmöten och att även omvårdnads- och sektionschefer balanserar sina chefsuppdrag med kliniskt arbete för att hantera läget. 

– Alla kämpar och det delar vi med stora delar av barnsjukvården i Sverige, Europa och USA. Vi har klarat det förut och kommer göra det igen, säger Malin Ryd Rinder.

RS-virus hos barn