Pengaregn över ALS-forskningen på Karolinska

Nyhet

Läkaren och forskaren Caroline Ingre får 250 000 kronor från Bissen Brainwalk och två miljoner från Stoppa ALS för att fortsätta sin ALS-forskning.

Caroline Ingre är ALS-läkare och forskare vid Karolinska.

Sjukdomen ALS har uppmärksammats mycket på sistone och nu stöttas forskningen om ALS från flera håll. Caroline Ingre, läkare och forskare på Karolinska Universitetssjukhuset, har specialiserat sig på sjukdomen och får nu motta flera donationer för att ytterligare stärka forskningen.

– Jag är så tacksam för detta. Det är verkligen tack vare donationer som vi kan driva så stark forskning på området som vi gör. Ni gör skillnad! Säger Caroline Ingre.

Insamlingsfonden Bissen Brainwalk delade 22 oktober ut 250 000 kronor till ALS-forskningen och Caroline Ingre vid en utdelningsceremoni i Köping.

Den 25 november mottog hon två miljoner kronor som Stoppa ALS samlat in via Neuro. Stoppa ALS och Neuro driver tillsammans en riktad insamling för att möjliggöra driften av ALS Treatment Center. Centret utgår från Karolinska Huddinge och gör det möjligt för ALS-patienter över hela Sverige att delta i kliniska studier på nya lovande preparat. Centret kunde öppna 2018 och i dagsläget pågår 10 olika behandlingsstudier på centret.

Många nya mediciner på gång

Caroline Ingres forskning går ut på att hitta biomarkörer, en mätbar biologisk markör, för ALS, både vid diagnostillfället och över tid. I forskningen hoppas man också kunna identifiera gener som ökar risken för att insjukna i ALS.

– Även om vi idag inte har något botemedel mot ALS så forskas det i dag på flera bromsmediciner som både kan öka livslängden och bromsa symptomen hos de insjuknade. Det betyder att vi förväntar oss att fler och fler läkemedel kommer att godkännas för behandling av ALS, kanske inte för botande behandling men mer aktivt bromsande, säger Caroline Ingre och tillägger:

– Jag uppmanar alla med diagnosticerad ALS som ännu inte är med i någon forskningsstudie att höra sig för om de är lämpade för att delta i någon befintlig eller kommande studie. Det gör man enklast genom att maila till karolina.palmback@regionstockholm.se.

Text: Josefine Franking  Foto: Joakim Lindberg

Här hos 1177 kan du läsa mer om sjukdomen ALS.