Ny studie om hjärntvätt: "Kroppsvarm spolvätska minskar risken för ny operation"

Nyhet

Hej Marie Fält, Jiri Bartek och Petter Förander på Neurokirurgiska kliniken i Solna. Ni har medverkat till en studie om hjärntvätt som publicerats i ansedda tidskriften JAMA Neurology. Berätta mer!

Från vänster: Marie Fält, sjuksköterska, Jiri Bartek, specialistläkare, och Petter Förander, överläkare, Neurokirurgiska kliniken i Solna.

Vad undersöker studien?

Studien är en multicenterstudie tillsammans med två andra kliniker i Sverige för att undersöka om kroppsvarm eller rumsvarm spolvätska i samband med operation av kroniskt subduralhematom (blödning mellan hjärna och skallben) har bäst effekt. Operation av kroniskt subduralhematom är den vanligaste hjärnoperationen i Sverige. Blödningen drabbar främst äldre personer efter ett lättare slag mot huvudet. Antalet operationer av den här typen ökar kraftigt i takt med att vi blir äldre.

Hur gick studien till?

Patienterna lottades att antingen opereras med 37- eller 22-gradig spolvätska under operationen. Tillsammans med de två andra klinikerna i Sverige har totalt 541 patienter inkluderas i studien med den genomsnittliga åldern på 76 år.

Vad är resultatet av studien?

Genom att använda kroppsvarm spolvätska behövde färre patienter reopereras (6%) jämfört med rumsvarm spolvätska (14%). Det är en väldigt enkel åtgärd och den kan minska risken för reoperation för en skör patientgrupp.

Studien

Effect of Irrigation Fluid Temperature on Recurrence in the Evacuation of Chronic Subdural HematomaA Randomized Clinical Trial